Информации

Надгробна плоча од АбритусНадгробна плоча од Абритус - историја

Историјата на Одделот за класична археологија (ДЦА) на Националниот археолошки институт со Музеј-БАС е тесно поврзана со оние на Националниот музеј за археологија и Бугарскиот институт за археологија.

Музејот бил дел од Националната библиотека во периодот 1879-1992 година. Во 1892 година стана посебна институција и во 1908 година беше прогласена за Луѓе и rsquos (што значи & ldquonational & rdquo). Класичното одделение на Музејот беше меѓу неговите главни оддели за време на целото негово независно постоење до 1948 година, кога беше приклучено на Институтот за археологија. Првите директори на Музејот беа археолози од класичниот период и чехословачките В. Аакутеклав Добруски (1893-1910) и Богдан Филов (1910-2020). В. Добруски активно се залагаше за донесување Закон за заштита на историските локалитети и споменици (1911). Б. Филов беше генерално признат како водач на бугарската археологија во периодот 1910-44 година. Во 1920 година, тој стана првиот раководител на новоформираниот оддел за археологија и историја на уметност на Универзитетот „Свети Климент Охридски“, Софија. Во периодот 1931-1932 година бил ректор на горниот Универзитет, а помеѓу 1937-1941 година, претседател на Бугарската академија на науките. Во годините помеѓу 1940-1943 и 1943-1944 година Б. Филов беше последователно премиер и регент на Бугарија. Иван Велков направи многу археолошки истражувања и ископувања на територијата на целата земја и беше скоро 20 години кустос во Националниот музеј за археологија. Тој беше назначен за директор за периодот помеѓу 1938 и 1944 година.

Бугарскиот институт за археологија (БАИ) е основан во 1921 година со основа на Софиското археолошко друштво (основано во 1901 година). Богдан Филов беше мозокот на неговото основање и во период од 20 години беше вршител на должноста раководител на Институтот, во кој библиотекарката беше единствениот вработен со полно работно време. Под раководство на Б. Филов, Бугарскиот институт за археологија се здоби со недвижен имот во Софија, за краток временски период нејзината библиотека се збогати (имаше повеќе од 30 000 книги), имаше продуктивна научна и промотивна активност, стана водечки центар на археолошките истражувања во Бугарија.

Водечките бугарски археолози во класичната археологија студирале во Германија и Австрија до Втората светска војна. Се вршеа ископувања на римските градови Никополис ад Иструм (во близина на селото Никип, регионот Велико Трново), Ескус (во близина на селото Гиген, регионот Плевен), римски вили, тракиски гробници и светилишта.

Вистинската историја на Одделот за класична археологија започна по соединувањето на Музејот и Институтот под раководство на Бугарската академија на науките (Институт за археологија и музеј/ИАМ) во 1948 година. Водечката улога во адаптацијата на бугарската археологија на променливата реалност на општествениот и политичкиот живот, 1944 година припаѓаше на друг археолог од класичниот период и Б. Филов и студентите и Дидамитар П. Димитров, кој исто така специјализираше во Германија. Неговото дело & ldquoВовед во археологија & rdquo (1958) ги одразува тие промени, како и типичните карактеристики на бугарските археолошки локалитети и споменици. Д.П. Димитров стана раководител на Одделот за класична археологија во 1956 година и директор на Институтот за археологија и музеј во 1963 година. Пред Втората светска војна, тој беше особено заинтересиран за римската археологија, а подоцна ги фокусираше своите научни истражувања за културата на тракиските племиња во хеленистичката период. Тој беше водач на тимот, кој го ископа тракискиот град Сеутополис во 1947-53 година, водач на тимот на бугарско-полската екипа што го ископува логорот на римската легија и раниот византиски град Нова во близина на Свиштов (од 1960 година). Д.П. Димитров стана и раководител на Одделот за класична археологија 1950 година на Универзитетот „Свети Климент Охридски“, Софија, традиционално предводен од археолог од класичниот период. Во периодот 1965-1982 година, Теофил Иванов стана шеф на Одделот за класична археологија. Дипломирал класична филологија на Универзитетот Свети Климент Охридски, Софија, подоцна се специјализирал во Виена. Бил активен учесник во ископувањата на некрополата на грчката колонија Аполонија (денешен Созопол) на западниот брег на Црното Море, прв водач на тимот (1958) на бугарско-германскиот тим кој ископувал доцноримски и рановизантиски Иатрус (во близина на селото Кривина, регионот Русе), водач на тимот на ископувањата во Никополис ад Иструм, Ескус, Абритус (денешен Разград). Во текот на 1960 -тите и 1970 -тите години, членовите на Одделот продолжија да работат на местата на 1 -ви и на почетокот на 7 -ми век, односно главно римски и рановизантиски локалитети. Истражувањата беа фокусирани на нивното утврдување, урбанистичко планирање, керамика и украси. Во 1983 година Александра Милчева стана раководител на Одделот за класична археологија. Во исто време, беше формирана нова научна единица и оддел за археологија Тракија. На Етничкиот приоритет на вториот во голема мера ја дуплира хронолошката рамка на Одделот за класична археологија. Под водство на А. Милчева, Одделот за класична археологија го задржа и го разви својот капацитет без оглед на сериозните општествени катаклизми во 1990-тите. Се привлекуваат нови вредни членови, а досегот на научни истражувања и меѓународни контакти значително се проширува. Во средината на 1980-тите започнаа две децении бугарско-британски ископувања во Никополис ад Иструм и неговата околина, а во 1992 година бугарско-германските ископувања на Иатрус беа обновени. Членовите на Одделот за класична археологија направија ископувања во 1980 -тите заедно со нивните италијански колеги во римската колонија Ратијарија (во близина на селото Арчар, Видинско). Кон крајот на 1990 -тите француски специјалисти им се придружија на бугарските археолози кои работеа во некрополата Аполонија. Зголемениот интерес за античките грчки колонии долж Западниот брег на Црното Море резултираше со неколку ко-публикации и изложби на членови на Одделот за класична археологија и грчки археолози. Претставници на Одделот за класична археологија учествуваа на разни меѓународни конференции и симпозиуми. Нејзините членови зедоа активно учество во развојот на базата на податоци & ldquoArchaeological Map of Bulgaria & rdquo. Во 1999 година Георги Кузманов стана нов раководител на Одделот за класична археологија, а во 2003 година беше заменет со yудмил Вагалински. Во моментов членовите на Одделот за класична археологија се многу активни учесници во спасувачките ископувања поврзани главно со инфраструктурни проекти од национално значење. Важните локалитети, кои редовно се ископуваат, вклучуваат Нова, Ескус, Аполонија и римската колонија Деулут (во близина на селото Дебелт, регионот Бургас).

Со закон во 1969 година, ИАМ беше овластен да ја изврши главната имплементација, контрола и методичко управување со археолошките истражувања во Бугарија. Одделот за класична археологија доби ист статус во однос на локалитетите на класичниот период во земјата.

Членовите на Одделот за класична археологија предаваат на Универзитетот „Свети Климент Охридски“, Софија и Универзитетот „Нова Бугарија“, а Софија исто така се студенти и советници за rsquo и водачи на тимови на училишта за археолошка област.

Членовите на Одделот за класична археологија го фокусираат своето истражување на следните главни теми: & ldquoКултура покрај бугарското Црно Море во 6 век. П.н.е. и ндаш на почетокот на 7 век. Н.е. & rdquo, & ldquoТракија во 2 в. П.н.е. и ндаш 1 в. АД & rdquo, & ldquoРоманската провинциска култура на бугарските територии (1 -ви и 3 -ти век) & rdquo, & ldquoДолу Дунавски лимес (1 -ви и почетокот на 7 -ми век) & rdquo, & ldquoМатеријална култура на бугарските територии во раниот византиски период и 4 почетокот на 7 век) & rdquo.

Одделот за класична археологија на Националниот археолошки институт со Музеј на Бугарската академија на науките се состои од 15 научници кои ги опфаќаат сите нивоа на развој на академскиот кадар и професори, г. професори, главни асистенти, асистенти и специјалисти. Одделот, исто така, промовира 7 докторанти.

Во текот на последните години, академскиот кадар на одделот развива истражувачки програми концентрирани на пет макро-проекти. Овие приоритети на Одделот за класична археологија ги прикажуваат главните насоки на сите академски активности на класичната археологија на територијата на Бугарија.

Главните академски проекти на одделот се како што следува: Долните Дунавски лимеси (1 -ви & ndash почетокот на 7 век) во режија на Асс. Проф. Д-р Евгенија Генчева Античката култура долж бугарскиот брег на Црното Море (6 век п.н.е. и ндаш почетокот на 7 век н.е.) во режија на Асс. Проф. Д-р Крастина Панајотова Римската провинциска култура на бугарските територии (1-ви и 2-ри в. Н.е.) предводена од Асс. Проф. Д-р Евгенија Генчева Материјалната култура на бугарските територии за време на доцната антика (4-ти и 7-ми век) на чело со Асс. Проф. Д-р Венцислав Динчев и Тракија во текот на 2 в. П.н.е. & ндаш 1 в. АД на чело со Асс. Проф. Д-р udудмил Вагалински.

Во рамките на овие проекти, членовите на одделот насочуваат проекти и археолошки истражувања на некои од најзначајните антички локалитети во Бугарија: Улпија Ескус, Димум и Нова по долниот дел на Дунав Лимес Аполонија, Улпија Анхиалос, римската колонија Деулут и Китен долж бугарскиот брег на Црното Море Хераклеа Синтика, Сердика, Филипополис и Сандански во Тракија Медитерана.
Во септември 2012 година, Одделот за класична археологија зеде големо учество во организацијата на XXII Меѓународниот конгрес за лимес, одржан во Русе, бидејќи Бугарија беше домаќин за прв пат. Членовите на одделот се исто така главни партнери во серија меѓународни проекти и бугарско-полски истражувања во Новае, бугарско-француско истражување во Аполонија, како и бугарско-британски проект за истражување на територијата на Никополис и Иструм неколку децении.

Објавените дела на одделот во последниве години се многубројни. Членовите на овој академски оддел на NAIM-BAS се автори на серија монографии (во Ископувања и истражувања, Дисертации, други монографии), како и збирки со меѓународно влијание како TABULA IMPERII ROMANI, The Lower Danube Roman Limes (1 -ви и ndash 6 -ти век н.е.), римски и рановизантиски градови во Бугарија и серија други тематски збирки.


Во 4 дена. | За 4 дена.

1498 χιλιόμετρα и 26GB фотографии.

Со можност на Пртомагјас, одлучивме да направиме еден пат во Бугарија, со цел да стигнеме до Мавриталаса и од таму во Букурести и повторно назад во Мплагкоевгрант. Η основна патека конечно беше:

Благоевград (Μπλαγκόεβγκραντ) - София (Софја) - Бургас (Бургакас) - Несебър (Неесбар) - Варна (Варна) - Исперих (Шперих) - Свещари (Швештари) - Русе (Роусе) - Букурешт (Букурешт)


Една камерна идеја од та προσεχώς.


Άγαλμα αγρότισσας στο κήπο της Εθνικής Πινακοθήκης της Βουλγαρίας, во Софја.Το Βυζαντινό φρούριο "Μαρκέλλαι", позната во Бугарија како во кастро на Хануу Крумму.Μαύρη ΘάλασσαНа Во плажата на Μπουργκάς.Πλανόδια ψαραγορά во Νεσέμπαρ, την αρχαία Ελληνική град "Μεσημβρία", στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.Το Μνημείο της Απελευθέρωσης на градот Барна.Тоа "Петрино Δάσος“, близу во градот Барна.Επιτύμβια Στήλη στην αρχαία Ρωμαϊκή град Абритус.Το Μουσουλμανικό τέμενος Демир Баба Теке (Ντεμίρ Μπαμπά Τεκέ) κτισμένο πάνω στα απομεινάρια αρχαίου Θρακικού дау, близу во булгарски село Свестари, каде што има βρεθεί и ο περίφημος Βασιλικός τάφος, едно од монимеријата што се катастрофирани во листата на Светската Пнематична Кληрономија на УНЕСКО.Η Библиотека „Перфереакие“ „Любен Каравелов“ (Λιούμπεν Καραμέλοβ) на Русе.Μνημείο пред στο Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου.


[МАКЕДОНСКИ] За 4 дена На 1498 километри и 26 GB фотографии. Идеја од фотографиите: [1.] Статуа надвор од барот „Тоба и ампко“ во Бугарската национална галерија во Софија, [2.] Тврдината Маркели, византиската тврдина, позната во Бугарија како тврдина на бугарскиот Кан Крум, [3 .] Црното Море. Приморско во Бургас, [4.] Рибен пазар во Несебар, античкиот грчки град „Мезембрија“, денес во Бугарија, [5.] „Споменик на ослободување на Варна“, споменик на советската ера во Варна, [6.] „Камена шума“ , уникатен природен феномен во близина на бугарскиот град Варна, [7.] Гробна плоча пронајдена во остатоците од древниот римски град Абритус, денес Разград, Бугарија, [8.] „Баба Демир Теке“, муслимански гроб/светилиште што е се наоѓа во близина на селото Свештари, североисточна Бугарија, [9.] Регионална библиотека „Лиуибен Каравелов“ во Русе, [10.] Воен споменик пред Националниот воен универзитет „Карол I“ во Букурешт, Романија.


Новооткриена римска тврдина од 1 век п.н.е., обичаите ја отфрлија основата на тврдината Алмус во бугарскиот Дунав, градот Лом

Раноримска тврдина од 1 век н.е. е откриена во античкиот римски град Алмус во денешниот град Лом на Дунав во северозападна Бугарија, покажувајќи дека првите римски утврдувања на местото биле…


Антиката

Областа Ни и Скарон била населена со Трибали, племе опишано како специфичен народ од античките писатели. [8] Нивната етничка припадност е непозната, бидејќи лингвистичките истражувања се неубедливи, додека е познато дека нивната територија била признаена во антиката како Тракија, нивната врска со Тракијците била постара и посилна од онаа за Илирите, и дека тие низ историјата се мешале и со Тракиска и со Илирска елементи. [9] Скудните археолошки наоди и o nomastics укажуваат на присуство на членови на тракиско, илирско, келтско и дакиско население во областа Ни и шарон во антиката. [10]

Трибали ја населиле долината Голема Морава во 5 век п.н.е. Во 279 п.н.е., за време на инвазијата на Гали на Балканот, племето Скордичи ги победило Трибали и ги населило нивните земји.Во времето на освојувањето на Балканот од Рим во 168-75 г.п.н.е., областа Ни и шарон била користена како база за операции. Наис првпат бил спомнат во римските документи близу почетокот на 2 век н.е., и се сметал за место вредно за забележување во Географија на Птоломеј Александриски.


Запечатен отомански грабеж од 16 век за нацрт животни пронајден во гробницата на кулата под најголемата бугарска гробница во Тракија

Огромен тунел за грабежи што се вклопуваше во големи влечни животни и беше ископан во 16 век, за време на владеењето на отоманскиот султан Сулејман Величествениот (р. 1521 - 1566), откриен од археолозите во 3 век ...


Библиографија

Аbramiç, M. (1922): „Speculatores i beneficiarii na nekim solinskim spomenicima“, Старинар, Сер. III 1, 56-64.

Адамс, Ј.Н. (1999): „Поетите на Бу emем: јазик, култура и стогодишник“, JRS, 89, 109-134.

Адамс, В. Ј. (1988): „Птоломејска и римска окупација кај Каср Ибрим“, во: Geus & amp Thill 1988, 9-17.

Aigner Foresti, L. éd. (1998): L’ecumenismo politici nella coscienza dell’Occidente: Бергамо, 18-21 септември 1995 година, Рим.

Аласон-onesонс, Л. и Д. Б. Дангворт (1997): „Обработка на метали на wallидот на Адријан“, во: Гроенман ван Ватеринге и сор. 1997, 317-321.

Алфелди, А. (1959a): „Хаста - Сума Импери. Копјето како олицетворение на суверенитетот во Рим “, АЈА, 63, 1-27 (сл. 1-10).

——— (1959б): „Vom Speerattribut der altrömischen Könige zu den Benefiziarierlanzen“, Лимес-Студиен, 14, Биле, 7-12.

Алфелди, Г. (1974): Норикум, Лондрес-Бостон.

——— (1987а): Römische Heeresgeschichte. Бејтруж 1962-1985 година, Маворс 3, Амстердам.

——— (1987б): „Die Inschriften des P. Cornelius Anullinus und seine Tätigkeit im römischen Deutschland“, FbB-W, 12, 303-324.

——— (1989): „Die Krise des Imperium Romanum und die Religion Roms“, во: Ек 1989, 53-103.

——— (1991): „Epigraphische Notizen aus Kleinasien I. Ein Beneficium des Augustus во Ефес“, ЗПЕ, 87, 157-162.

Алстон, Р. (1994): „Римската воена плата од Цезар до Диоклецијан“, JRS, 84, 113-123.

——— (1995) : Војник и општество во римски Египет, Лондрес-Newујорк.

Андрео, Ј. (1987): La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d’argent ( iv д siècle av. Ј.-Ц.- iii д siècle ap. Ј.Ц.), Париз-Рим.

——— (1997): „Deux études sur les prix à Рим: лес‘мекуријалес et le taux d’intérêt ”, во: Андрео и сор. 1997, 105-120.

Andreau, J., P. Briant et R. Descat, ид. (1994): Onomкономија антички. Les échanges dans l’Antiquité: le rôle de l’État, Entretiens d’archéologie et d’histoire (EAHSBC) 1, Сен-Бертран-де-Коминг.

——— иде. (1997): Onomкономија антички. Prix ​​et form des prix dans les économies антиквитети, Entretiens d’archéologie et d’histoire (EAHSBC) 3, Сен-Бертран-де-Коминг.

Анкерсдорфер, Х. (1973): Studien zur Religion des römischen Heeres von Augustus bis Diokletian, Дис. Констанц, Констанца.

Антонарас, А. и П. М. Нигделис (1998): „Ein neues Militärdiplom im Museum Byzantinischer Kultur von Thessaloniki“, ЗПЕ, 121, 283-286, пл. 7 и 8.

Еплбаум, С. (1977): „Јудеја како римска провинција. Селата како политички и економски фактор “, ANRW, II. 8, 355-396.

Арическу, А. (1980): Армијата во Римска Добруџа, БАР И.С. 86, Лондон.

Ардеван, Р. (1994): „Die Beneficiarier im Zivilleben der Provinz Dakien“, ЦБИ, II, 199-204.

Арман-Калијат, Л. (1936-1937): „Note sur des saumons de plomb antiques trouvés dans le Chalonnais“, BCTH, 527-533.

——— (1960-1961): „Une tuile de la VIII e légion et un lingot de plomb romain trouvés à Palleau“, Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône 36, 109-113.

Armées et fiscalité dans le monde антички, Colloque Paris 14-16 октомври 1976 година, Париз.

Арно, П. (1995): „Лес mensores des legions: mensores agrarii ou mensores frumentarii? “, во: Le Bohec 1995a, 251-256.

Оберт, Ј.-. (1994): Бизнис менаџери во Антички Рим. Социјална и економска студија за институции, 200 п.н.е.- 250 година н.е., Колумбија студии во класичната традиција 21, Лејд - Newујорк - Келн.

——— (1995): „Полициско работење на село: војници и цивили во египетските села во третиот и четвртиот век н.е.“, во: Ле Бохек 1995а, 257-265.

Ауербах, Е. (1968): Мимезис. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Париз.

Аусбител, Ф. М. (1982): Untersuchungen zu den Vereinen im Westen des römischen Reiches, Калманц.

——— (1985): „Zur rechtlichen Lage der römischen Militärvereine“, Хермес, 113, 500-505.

Остин, Н. Ј. и Н. Б. Ранков (1995): Истражување. Воено и политичко разузнавање во римскиот свет од Втората пунска војна до битката кај Адријанопол, Лондрес-Newујорк.

Авотинс, И. (1992): За грчкиот јазик на романите на Јустинијан: Дополнување на Лидел-Скот-onesонс, заедно со набудувања за влијанието на латинскиот врз правниот грчки, Хилдерсхајм.

Бaatz, D. (1991): „Истражување за лимесите на Германија Супериор и Раетија 1983-1989“, во: Maxfield & amp Dobson 1991, 175-177.

Багнал, Р. С. (1977): „Армијата и полицијата во римски горен Египет“, ARАРЦЕ, 14, 67-86.

——— (1992): „Сопственост на земјиште во доцниот римски Египет“, JRS, 82, 128-149.

——— (1996a): Египет во доцната антика, Принстон.

——— (1996б): „Шарена градина на Коптос“, Chronique d’Éypte, 71, 141, 145-152.

——— (1997): „Киндер, поблага римска армија?“, (Н.з. статија: Алстон 1995), ЈРА, 10, 504-512.

Бала, Л. (1980): „Поролисензија“, ACD, 16, 65-58.

Балти Ј.-Ч. (1987): „Апамее (1986): Nouvelles données sur l’armée romaine d’Orient et les raids sassanides du milieu du iii e siècle“, CRAI, 213-241.

——— (1988): „Апамеја во Сирија во вториот и третиот век н.е.“, JRS, 78, 91-104.

Балти Ј.-Ч. и В. Ван Ренген (1993): Апамеја од Сирија. Quartiers d’hiver de la II д Паркија на Легија, Бруксел.

Бенди, А. С. ид. (1983): Лидус, де Магистратибус (avec trad. anglaise), Филаделфи.

Баркочи, Л. (1964): „Населението на Панонија од Маркус Аурелиј до Диоклетијан“, AArchHung, 16, 257-356.

Барнс, Т. Д. (1982): Новата империја на Диоклецијан и Константин, Кембриџ МА-Лондс.

Баур, П. В. В. и М. И. Ростовцеф (1931): Ископувањата во Дура-Еуропос, 2, Лондон.

Бин Г. Е. и Т. Б. Митфорд (1970): Патувања во Груба Киликија 1964-1968 година, Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris 3, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.- Истор. Класе, 102, Виена.

Брада, М. (1998): „Документирање на римската религија“, во: La Mémoire perdue. Recherche sur l’dministration Roma, судир. EFR 243, Рим.

Beard, M., J. North et S. Price (1998): Религии во Рим, Кембриџ (2 том).

Бегли, В. и Д. Д. Пума, ид. (1991): Рим и Индија. Античка морска трговија, Медисон-Лондренс.

Беренс, Г. (1941): „Merkur-Weihungen im Mainzer Gebiet“, МZ, 36, 18-21.

Бенабу, М. (1972): „Proconsul et légat en Afrique: le témoignage de Tacite“, AntAfr, 6, 129-136.

Бендендик, Н. (1982): Les troupes auxiliaires de l’armée romaine en Maurétanie Césarienne sous le Haut-Empire, Алжир.

Берар, о. (1993): „La garnison de Lyon à l’époque julio-claudienne“, во: Le Bohec 1993, 9-19.

Берциу И. и А. Попа (1964): „Exceptores consularis во Дакија“, Латомус, 23, 302-310.

Бернанд, А. и Е. (1960): Натписи grecques et latines du Colosse de Memnon, Institut français d’archéologie orientale, Париз.

Бернанд, А. (1984): Les portes du désert, Париз.

Бернанд, Е. (1969): Натписи grecques et latines de Philae, Париз.

——— (1975) : Recueil des Inscriptions grecques du Fayoum, Јас, Париз.

Бесниер, М. (1899): „Лес ученици de sous-officiers dans le camp romain de Lambèse “, MEFR, 19, 199-258.

Бец, А. (1939): Untersuchungen zur Militärgeschichte der Römischen Provinz Dalmatien, Абхандл. des арх.- епигр. Семинари од Универзитетот во Виена, Ное Фолге III. Heft., Баден бе Виена.

Безецки, Т. (1996): „Натписи на Амфора. Легионерска набавка? “, Британија, 27, 329-336.

Битенхард, Х. (1984): Sifre Deuteronomium. Der tannaitische Midrash, Берн-Франкфорт-Newујорк, avec comm. et trad. сите.).

Бинген, Ј. и сор. (1992) : Монс Клаудијан, Ostraca graeca et latina, ДФИФАО 29, Ле Каир.

Бирли, А.Р. (1981): Постите на Римска Британија, Оксфорд.

——— (1998): „Нова надгробна плоча од Виндоланда“, Белешки, Британија, 29, 299-307.

——— (1953) : Римска Британија и Римската армија. Собрани трудови, Кендал.

——— (1965): „Промоции и трансфери во Римската армија II. Centurionate “, Карунутум Јарбух, 1963/1964, Беихефт 8, 21-33 (репр. Бирли 1988).

——— (1988) : Римската армија : Трудови од 1929-1986 година, Маворс 4, Амстердам.

Birley, E. et D. S. Keeney (1935): „Четврти извештај за ископувањата во станови“, Археологија Аелијана, 4-ти сер., 12, 204-258.

Бирли, Р. и сор. (1998) : Виндоланда 1997 Ископувања. Сајт преториум. Привремен извештај, Виндоланда Труст, издавач на Римската армија, Карворан.

Bishop, M. C. et J. C. N. Coulston (1993): Римска воена опрема од Пуничките војни до падот на Рим, Лондрес.

Блек, Е. В. (1995): Cursus publicus. Инфраструктурата на владата во Римска Британија, БАР Б.С. 241, Оксфорд.

Благ, Т. Ф. Ц. и А. С. Кинг, ид. (1984): Воена и цивилна во Римска Британија. Културни односи во погранична провинција, БАР Б.С. 136, Оксфорд.

Боук, А. Е. (1937): RE, 17, с.в. Официум, 1045-2056 година.

Boak, A. E. et H. C. Youtie (1951): „Две молби од Каранис“, Египет, 31, 317-326.

Богдан Катаничиу, И. (1997): „La Dacie et la stratégie romaine face aux menaces de l’est“, во: Громан-ван Ватеринге и сор. 1997, 101-107.

Булвер, Г. (1970): Esclaves et affranchis sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif, Париз.

——— (1974) : Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain. La condition de l’affranchi et de l’esclave du prince, Париз.

Бусак, М.-Ф. et A. Invernizzi, ид. (1996): Archives et Sceaux du Monde hellénistique, BCH Додаток 29, Париз-Атина.

Бауерсок, Г. В. (1983): Римска Арабија, Кембриџ МА-Лондс.

Бауман, А.К. (1976): „Папири и римска империјална историја“, JRS, 66, 153-173.

——— (1985): „Сопственост на земјиште во хермополитскиот номе во четвртиот век н.е.“, JRS, 75, 137-163.

——— (1994) : Lifeивотот и писмата на римската граница, Лондрес.

Бауман, А.К. и Д. Ратбон (1992): „Градови и администрација во римски Египет“, JRS, 82, 107-127.

Bowman A. K. et J. D. Thomas (1996): „Нови табли за пишување од Виндоланда“, Британија, 27, 299-328.

Божилова, В. (1987): Монтана, 5. 1, Éditions de l’Académie Bulgare des Sciences, Софија.

Бриз, Д. J.. (1969): „Организација на легијата: Првата група и еднакви легиони“, JRS, 59, 50-55.

——— (1971): „Оценки за плата и ранг под стогодишникот“, JRS, 61,130-135.

——— (1974а): „Организацијата на структурата за кариера на имињата и основите на Римската армија“, БЈ, 174, 245-292.

——— (1974б): „Структурата за кариера под центурионатот“, ANRW, II. 1, 435-451.

——— (1976): „Забелешка за употребата на наслови Optio и Magister под Centurionate за време на Принципатот“, Британија, 7, 127-133 (repr. Breeze & amp Dobson 1993).

——— (1993): „Побарувачка и понуда на северната граница“, во: Breeze & amp Dobson 1993, 553-565.

——— (1997): „Полковите стационирани во Мерипорт и нивните команданти“, во: Вилсон 1997, 67-89.

Бриз, Д.Ј. и Б. Добсон (1987): Hadидот на Адријан, Лондрес [1976].

——— (1993) : Римски офицери и граници, Маворс 10, Штутгарт.

Brenot, C., X. Loriot et D. Nony (1999): Aspect d’histoire économique et monétaire de Marc Aurèle à Constantin (161-337 април J.-C.), Седес, Париз.

Bresson, A. (1993): „Les cités grecques et leurs emporia“, во: Bresson & amp Rouillard 1993, 163-226.

Бресон А., Т. Дру-Мечка и Ц. Цукерман (1995): „Une dédicace de primipilaires ova Novae pour la victoire impériale“, Антиквитет Тардив, 3, 139-146.

Bresson, A. et P. Rouillard, ид. (1993): Емпорион, Париз.

Бродерсен, К. (1995): Тера Когнита. Studien zur römischen Raumerfassung, Спудасатма 59, Хилдесхајм-Цирих-Newујорк.

Brun, P., S. van der Leeuw et Ch. R. Whittaker ид. (1993): Frontières d’empire. Природа и значење des frontières romaines. Actes de la Table Ronde Internationale de Nemours 1992, Nemours.

Брунт, П. А. (1975): „Администраторите на римскиот Египет“, JRS, 65, 124-147 (repr. Brunt 1990).

——— (1990) : Римски империјални теми, Оксфорд.

Бучелер, Ф. (1964): Carmina latina epigraphica I, Anthologia latina II, 1, Амстердам 1964 [Лајпциг 1895].

Бартон, Г. П. (1979): „Кустос Rei Publicae: Кон преоценување“, Хирон, 9, 465-487.

——— (1998): „Дали имаше долгорочен тренд за централизација на власта во Римската империја“, RPh, 72, 7-24.

Вагнат, Р. (1975): L’armée romaine d’Afrique et l’occupation militaire de l’Afrique sous les empereurs, Newујорк [Париз 1913].

——— (1914) : Курсеви за епиграфија во Латина, Париз.

Калу, Ј.-П. (1992): Histoire Auguste, Јас сум партиски, CUF, Париз.

Кембел, Ј. Б. (1978): „Бракот на војниците под империјата“, JRS, 68, 151-166.

——— (1984) : Царот и Римската армија, 31 п.н.е.-235 година, Оксфорд.

——— (1994) : Римската армија, 31 п.н.е.-337 година. Извор, Лондрес-Newујорк.

Каркопино, Ј. (1925): „Ле Лимес de Numidie et sa garde syrienne “, Сирија, 6, 30-57 и 118-149.

Карие, Ј.М. (1977): „Le rôle économique de l’armée dans l’Égypte romaine“, во: Armées et fiscalités dans le monde антички, 373-393.

——— (1979a): „Primililaires et Primipilon“, Actes du XV д Congrès International de Papyrologie, Papyrologia Bruxellensia 19, Bruxelles, 156-176.

——— (1979б): „Byronianus Lollianus de Sidé et les avatars de l’ordre équestre“, ЗПЕ, 39, 213-224.

——— (1994): „Les échanges commerciaux et l’État antique tardif“, во: Андрео и сор. 1994, 175-211.

——— (1995): „1993: Ouverture des frontières de l’Empire romain?“, Во: Русел 1995, Париз, 31-53.

——— (1998a): „Le gouverneur romain’ l’époque tardive. Неколку насоки се можни за добавување “, Антиквитети за доцнење, 6, 17-30.

——— (1998б): „Сепарација или кумул? Pouvoir civil et autorité militaire dans les province d’Égypte de Gallien à la conquête arabe “, Антиквитети за доцнење, 6, 105-121.

Карие Ј.-М. et A. Rousselle (1999): L’Empire romain en mutation des Sévères à Константин 192-337, Nouvelle Histoire de l’Antiquité 10, Париз.

Касон, Л. (1989): Перипулс Марис Еритраи, Принстон 1989 година.

——— (1990): „Нова светлина за поморските заеми: П. Виндоб. G 40822 ”, ЗПЕ, 84, 196-206.

Кауер, П. (1881): „De muneribus militaribus centurionatu inferioribus“, ЕЕ, 4, 355-481.

Cavenaile, R. (1970): „Prosopographie de l’armée romaine d’Égypte d’Auguste à Dioclétien“, Египет, 50, 213-320.

Cébeillac-Gervasoni, M. et F. Zevi (1976): „Révisions et nouveautés pour trois inscriptions d’Ostie“, MEFR, 88, 607-637.

Червани, Р. (1978): L’epitome di Paolo del “De verborum signatu” di Pompeo Festo, Strutture e methodo, Рим.

Чапот, В. (1896): La flotte de Misène. Син histoire, син рекултивација, син режим административен, Париз.

Частањол, А. (1962): Les Fastes de la Prefecture de Rome au Bas-Empire, Париз.

——— (1977): „L’impôt payé par les soldats au iv e siècle“, во: Armées et fiscalité dans le monde антички, 279-301.

——— (1980): „Remarques sur les salaires et rémunérations au iv e siècle“, во: Les ‘Dévaluations’à Рим. Quepoque républicaine et impériale, 2, Париз-Рим, 215-233.

——— (1981a): „L’inscription Constantinienne d’Orcistus“, MEFR, 93, 381-416.

——— (1981б): „Une firme de commerce maritime entre l’île de Bretagne et le continent gaulois’ l’époque des Sévères “, ЗПЕ, 43, 63-66 (претставник Chastagnol 1995, 221-224).

——— (1986): „Un jeune chevalier romain à Antibes“, Билтен на национално друштво за антиквитети на Франција, 172-180 (фотографија Pl. 6, 1 et 2).

——— (1992) : Le Sénat romain de l’époque impériale, Париз.

——— (1994) : Histoire Auguste. Les empereurs romains des ii д et iii д велосипеди, Париз.

——— (1995) : La Gaule romaine et le droit latin. Recherches sur l’histoire et sur la romanisation des habitants. Скрипта Варија 3, Лион.

Чајлдер, Г. Е. Ф. и Г. Б. Таунден (1985): Историски коментар за историите на Тацит IV и V, Оксфорд.

Кристол, М. (1997a): „L’épigraphie de Thugga et la carrière de Plautien“, во: Khanoussi & amp Maurin 1997, 127-140.

——— (1997б): L’Empire romain du iii д велосипед Histoire politique (де 192, mort de Commode, 5 325, concile de Nicée), Париз.

Кристол, М. и О. Масон, ид. (1997): Actes du X д Congrès international d’épigraphie grecque et latine de Nîmes 1992, Париз 1997 година.

Classen, C. J. (1994): „За обуката на Агрименсорите во Републиканскиот Рим и поврзаните проблеми: некои прелиминарни набудувања“, Класични студии во Илиноис, 19, 161-170.

Клаус, М. (1973a): Untersuchungen zu den Principales des römischen Heeres von Augustus bis Diokletian. Cornicularii, speculatores, frumentarii, Дис. Рур-Универзитет Бохум.

——— (1973б): „Zur Datierung Stadtrömischer Inschriften: Tituli militum Praetorianorum“, Епиграфика, 35, 2, 55-95.

——— (1973г.): „Проблем од Lebensalterstatistiken aufgrund römischer Grabinschriften“, Хирон, 3, 395-417.

——— (1976): „Neue Inschriften im Rheinischen Landesmuseum Bonn“, ES, 11, 1-39.

——— (1980) : Der Magister officiorum in der Spätantike (4.- 6. Jahr.), Вестигија 32, Минхен.

——— (1992) : Култорите Митрае. Die Anhängerschaft des Mithras-Kultes, Хајделбергер Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien 10, Штутгарт.

Коарели, Ф. (1984): Guida archeologica di Roma, Вероне.

Коларт, П. (1937): Филипи, Вил де Македоин, Париз.

Корбиер, М. (1974): L’aerarium Saturni et l’aerarium militaire. Администрација и просперографија на сенаторија, École française de Рим, Рим.

——— (1977): „L’aerarium militaire“, во: Armées et fiscalité dans le monde антички, 197-234.

——— (1991): „Cité, territoire et fiscalité“, Епиграфија. Интернационални актери на Колоке, en mémoire de Attilio Degrassi, Рим, 629-665.

Коријат, Ј.-П. (1997): Законодавец Ле Принц. La Technical législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat, École Française de Rome, Рим.

Памук, Х. (1981): Документарни писма со препораки на латински од Римската империја, Beiträge zur klassischen Philologie 132, Könisgstein/Ts.

Кортни, Е. (1980): Коментар за сатирите на Јувенал, Лондрес.

——— (1995) : Муса Лапидарија. Избор на натписи на стихови, Американски класични студии 36, Атланта.

Кроу, Ј. (1995): Станови, Англиско наследство, Лондон.

Кумонт, Ф. (1896-1899): Textes et documents figurés relatifs aux mystères de Mithra, Бруксел, I-II.

——— (1926) : Фуел де Дура-Еуропос (1922-1923), Париз.

——— (1963) : Les religions orientales dans le paganisme romain, Париз.

Кунц, О. (1929): Itineraria Romana. I. Itineraria Antonini Augusti et Burdigelense, Лајпциг.

Гanoff, C. M. (1962): RE Додаток 9, с с Понтос Еуксинос, 1104-1116.

Данов, Б. (1979): „Die Grenzen der Römischen Provinz Thracia“, ANRW, II. 7.1, 212-240.

Дарис, С. (1964): Documenti per la storia dell’esercito romano во Егито, Милан.

Дејвис, О. (1979): Римски рудници во Европа, Њујорк.

Дејвис, Р. В. (1973): „Истрага за некои злосторства во римски Египет“, Античко друштво, 4, 199-212 (= Дејвис 1989, 175-185).

——— (1974): „Секојдневниот живот на римскиот војник“, ANRW, II. 1, 306-310 (= Дејвис 1989, 33-68).

——— (1976): „Сингуларес и Римска Британија“, Британија, 7, 134-144.

——— (1989) : Служба во Римската армија, иде D. Breeze - В.А. Максфилд, Едимбург.

Де Блус, Л. (1998): „Светот град: поглед на Касиус Дио за Римската империја“, во: Ајнер Форести 1998, 359-370.

Деграси, А. (1954): Il confine Nord-Orientale dell’Italia romana. Ricerche storico-topografiche, Берн.

de Laet, S. J. (1975): Порториум. Udetude sur l’organisation douanière chez les romains, Newујорк [Бриж 1949].

де Лигт, Л. (1993): Саеми и пазари во Римската империја. Економски и социјални аспекти на периодичната трговија во прединдустриско општество, Амстердам.

Delmaire, R. (1977): „La caisse des largesses sacrées et l’armée au Bas-Empire“, во: Armées et fiscalité dans le monde антички, 311-329.

Демуге, Е. (1986): „Le fonctionnariat du Bas-Empire éclairé par les fautes des fonctionnaires“, Латомус, 45, 160-170.

Демугин, С. (1980): „Екити : un surnom bien romain ”, Annali del Seminario di Studi del mondo classico: Archeologia e storia antica, 2, Неапол, 159-169.

——— (1992) : Prosopographie des chevaliers romains julioclaudiens (43 av. J, -C.-70 ap. J.-C.), Париз-Рим.

——— (1993): „Appartenir l’ordre équestre au ii e siècle“, во: Eck 1993, 233-250.

Де Ружиеро, Е. (1886 -): Dizionario epigrafico di antichità romane, Рим.

Девијвер, Х. (1989): Коњичките офицери на Римската империјална армија, Маворс 6, Амстердам.

——— (1976-1993) : Prosopographia Militarium Equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum, Лувен (3 том и 2 додатоци).

Ди Вита-Еврард, Г. (1994): „Африкански легионери во Панони ау и е. ап. J.C. “, во: Hajnóczi 1994, 97-114.

Диаконеску, А. и И. Писо (1993): „Апулум“, во: Politique édilitaire dans les province de l’empire romain ii д - iv д siècles après J.C., Colloque roumano-suisse, Клуж-Напока, 67-75.

Диел, Е. (1961-1967): Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Берлин-Даблин-Цирих, I-III.

Dietz, K. (1989): „Zur Verwaltungsgeschichte Obergermaniens und Rätiens unter Mark Aurel“, Хирон, 19, 407-447.

Дисе, Р. Л. (1991): Културни промени и империјална администрација: средноунавските провинции на Римската империја, Њујорк.

——— (1995): „Преоценување на функциите на beneficiarii consularis“, Билтен за античка историја, 9, 72-85.

——— (1996): „The beneficiarii Procuratoris of Celeia and the Development of the Statio Network“, ЗПЕ, 113, 286-292.

——— (1997а): „Трајан, Антонинците и штабот на гувернерот“, ЗПЕ, 116, 273-283.

——— (1997б): „Варијација во римската административна практика: задачи на Beneficiarii Consularis“, ЗПЕ, 116, 284-299.

Добо, А. (1968a): Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, Амстердам.

——— (1968б): „Exceptores consularis во Дакија“, Латомус, 23, 300-309.

——— (1975) : Натписи дополнителни казни Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes, Будимпешта.

——— (1978): „L’officium consularis en Dacie“, Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 14, 59-62.

Добсон, Б. (1966): „Praefectus fabrum in the Early Principate“, во: Jarret & amp Dobson 1966, 61-84.

——— (1972): „Легионски стотник или офицер за јавање. Споредба на плата и перспектива “, Античко друштво, 3, 193-207.

——— (1974): „Значењето на стотникот и Примипиларис во римската армија и администрација“, ANRW II. 1, 392-434.

——— (1978) : Die Primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahnen und Persönlichkeiten eines römischen Offizieresranges, Беих. der BJ 37, Келн-Бон.

——— (1986): „Римската армија: Војна или мирна војска?“, Во: Ек и засилувач Волф 1986, 10-25.

Добсон, Б. и Д. J.. Бриз (1969): „Римските групи и легионерските стотници“, ES, 8, 100-124.

Доленц, Х. (1998): Eisenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg, Клагенфурт.

Домашевски, А. фон (1895): „Die Religion des römischen Heeres“, WdZ, 1-124 [репр. Домашевски 1972, 81-209].

——— (1902): „Die Beneficiarierposten und die römischen Strassennetze“, WdZ, 21, 158-211 (avec carte esquissée).

——— (1972) : Aufsätze zur römischen Heeresgeschichte, Дармштад.

Домашевски, А. фон и Б. Добсон (1981): Die Rangordnung des römischen Heeres, 3 ед. révisée par B. Dobson, Beih. der BJ 14, Келн.

Домерге, Ц. (1994): „L’État romain et les commerce des métaux à la fin de la République et sous le Haut-Empire“, Éкономија антички. Les échanges dans l’Antiquité: le rôle de l’État. Entretiens d’archéologie et d’histoire St-Bertrand-de-Comminges, Тулуз, 99-113.

Дондин-Пајре М. и М.-Т. Raepsaet-Charlier, ид. (1999): Cités, municipes, колонии: les processus de communisation en Gaule et en Germanie sous le Haut-Empire romain, Париз.

Дорутиу-Боила, Е. (1985): „Легитимен вон Моезија Инфериорен цвишен 190 до 198“, ЗПЕ, 58, 197-203.

Дру-Беар, М. (1997): „Vie municipale et crises en Égypte au milieu du III e siècle“, во: Le Bohec 1997, 50-60.

Дукос, М. (1995): „La hiérarchie militaire dans lesources littéraires“, во: Le Bohec 1995a, 47-51.

Дунанд, М (1933): „La voie romaine du Ledjâ”, Mémoires présentés par divers savants à L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l’Institut de France 13.2, 521-557.

——— (1934) : Le Musée de Soueïda. Натписи и споменици фигури, Париз.

Данкан-onesонс, Р. (1962): „Трошоци и трошоци од Римска Африка“, PBSR 30, 47-115.

——— (1990) : Структура и скала во римската економија, Кембриџ.

Dupuis, X. (1991): „La participation des vétérans à la vie municipale en Numidie méridionale aux II e et III e siècles“, во: Actes du IV д Colloque international d’histoire et d’archéologie de l’Afrique du Nord (Стразбур 1988). II. Милитантите L’armée et les Affairs, Париз, 343-354.

——— (1992a): „Nouvelles promotions municipales de Trajan et d’Hadrien. Предлог deux натписи pécemment publiées “, ЗПЕ, 93, 139-151.

——— (1992б): „L’armée romaine d’Afrique: L’apport des inscriptions relevées par J. Marcillet-Jaubert“, AntAfr, 28, 147-160.

——— (1992в): „Pontifes et Augures dans les cités africaines“, во: Actes du V д Colloque International sur l’Histoire et l’Archéologie de l’Afrique du Nord Antique et Médiévale (Авињон 1990), Париз, 140-151.

Дурлијат, Ј. (1993): Les rentiers de l’impôt. Recherches sur les finances municipales dans la Pars Orientis au iv д велосипед, Виена.

Дури, М. (1938): Les cohortes prétoriennes, Париз.

Душаниќ, Сл. (1996a): „Империјален слободен обвинител во Сочаница“, Recueil du Musée National de Белград, 16.1, 211-216 (сл. 1).

——— (1996б): „Границата и Индија, владата на Скупи во војните на Домицијан на Дунав“, во: Римски лимес на средниот и долниот Дунав, Белград, 41-51.

Дусо, Р. (1927): Топографија на историја на антички и медиумски сириски држави, БАХ 4, Париз.

Дувал, Н. (1993): „A propoz de la garnison de Lyon: Le problème de la composition de la garnison de Carthage“, во: Le Bohec 1993, 23-27.

Duval, Y. (1998): „Le gouverneur de Numidie en sa capitale“, Антиквитети за доцнење, 6, 193-207.

Еггер, Р. (1916): Frühchristliche Kirchenbauten im südlichen Noricum, Виена.

——— (1927): „Der Tempelbezirk des Latobius in Lavantalle“, AÖAW, 64, 4-20.

Ек, В. (1979): Die staatliche Organization Italiens in der hohen Kaiserzeit, Вестигија 28, Минхен.

——— (1984): „Niedergermanische Statthalter in Inschriften aus Köln und Nettersheim“, БЈ, 184, 97-115.

——— (1985) : Die Statthalter der germanischen Provinzen vom 1.-3. Јархундерт, ES 14, Келн.

——— (1986): „Prokonsuln und militärisches Kommando“, во: Eck & amp Wolff 1986, 518-534.

——— иде. (1989): Religion und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit, Kolloquium zu Ehren v. F. Vittinghoff, Kölner Historische Abhandlungen 35, Келн-Виена.

——— иде. (1993): Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie, Kolloquium Köln 24.-26. Ноември 1991 година, Келн-Виена-Вајмар.

——— (1995) : Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beiträge, Arbeiten zur römischen Epigraphik und Altertumskunde 1, Bâle-Berlin.

Ек, В. и Е. Милер-Лакнер, ид. (1999): Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert, Schriften des Historischen Kollegs, Stiftung Historisches Kolleg Kolloquien 42, Минхен.

Ек, В. и Х. Волф, ид. (1986): Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle, Балау-Келн-Виена.

Eibl, K. (1994): „Gibt es eine spezifische Ausrüstung der Beneficiarier?“, ЦБИ, II, 273-297.

Есперандие, Е. (1910 -): Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Germanie romaine, Париз-Бруксел.

Estienne, S. (1997): „Statues des dieux‘ isolées’et lieux de culte à Рим “, CCG, 8, 81-96.

Етиен, Р., ид. (1995): Du Latifundium или Latifondo. Un héritage de Rome, une création médiévale ou moderne?, Бордо-Париз.

Езов, А. (1997): „Единиците Numeri exploreratorum во германските провинции и Раетија“, Клио, 79, 161-177.

Фaider-Feytmans, G. (1980): „Enseigne romaine découverte à Flobecq (Hainaut)“, Хелиниум, 20, 3-43.

Фини, Д. (1998): Литература и религија во Рим. Култури, контексти и верувања, Римската литература и нејзините контексти, Кембриџ.

Feissel, D. et J. Gascou (1995): „Documents d’archives romains inédits du Moyen-Euphrate“, ЈС, 65-119.

Feissel, D., J. Gascou et J. Teixidor (1997): „Documents d’archives romains inédits du Moyen-Euphrate“, ЈС, 3-57.

Fellmann, R. (1992): La Suisse gallo-romaine. Cinq siècles d’histoire, Лозана.

Ферари, Ј.-Л. (1997): „De l’évergétisme hellénistique à l’évergétisme romain“, во: Christol & amp Masson 1997, 199-225.

Феруа, А. (1951): „Nuove iscrizioni degli equites singulares“, Епиграфика, 13, 96-141.

Филцингер, д -р (1971): „Römische Strassenstation bei Sigmaringen. Benefiziarierinschriften im rechtsrheinischen Obergermanien “, Fundberichte aus Schwaben, NF 19, 175-206.

Финк, Р. О., А. С. Хои и В. Ф. Снајдер (1940): „Фериален дуранум“, Класични студии на Јеил, 7, 1-222.

Финк, Р. О. (1971): Римски воени записи за папирус, Принстон.

Фирсов, Л. В. (1975): „Le mortier des murs de défense de Charax (Crimée)“, Советска археологија, 1, 94-101.

Фишер, Т.(1994): „Archäologische Zeugnisse der Markomannenkriege (166-180 n. Chr.) Во Raetien und Obergermanien, Markomannenkriege“, во: Урсахен и Виркунген 1994, 341-354.

Фишвик, Д. (1969): „Царскиот број во Римска Британија“, JRS, 59, 76-91.

——— (1987-1992) : Царскиот култ на Латинскиот Запад, Студии за култот на владетели на западните провинции на Римската империја, ЕПРО 108, Лејд, I-IV.

——— (1988): „Натписи со датум и Феријале дуранум“, Сирија, 65, 349-360.

——— (1991): „Le culte de la Domus Divina à Lambèse“, во: Actes du IV д Colloque international d’histoire et d’archéologie de l’Afrique du Nord (Стразбур 1988). II. Милитантите L’armée et les Affairs, Париз, 239-341.

Фиц, Ј. (1962): „Воена историја на Панонија од Маркоманските војни до смртта на Александар Северус (180-235)“, AArchHung, 14, 25-112.

——— (1972) : Les Syriens à Intercisa, Судир Латомус 122, Бруксел.

——— иде. (1977): Akten des XI. Интернационални лимесарки, Будимпешта.

——— (1993) : Die Verwaltung Pannoniens in der Römerzeit, Будимпешта.

Форни, Г. (1953): Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano, Милан-Рим.

——— (1992) : Истражувања на римската армија, Маворс 5, Штутгарт.

Франција, Ј. (1999): „Lesvenus douaniers des communautés municipales dans le monde romain (république et Haut-Empire), во: Il Capitolo delle entrate nelle finanze municipali in occidente ed in oriente. Акти де ла Х д Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain (Рим 27-29 мај 1996 година), Рим, 95-113.

——— (paraître): Quadragesima Galliarum. Recherches sur l’organisation douanière des province alpestres, gauloises et germaniques de l’Empire romain, Судир ЕФР, Париз-Рим.

Франзони, Ц. (1987): Habitus atque habitudo militis. Monumenti funerari di militari nella Cisalpina Romana, Studia archaeologica 45, Рим.

Фримен д -р и Д. Кенеди, ид. (1986): Одбраната на римскиот и византискиот исток, Британски Инст. на Арх. во Анкара - Моногр. 8, БАР И.С. 297, Оксфорд.

Frei-Stolba, R. et M. A. Speidel, ид. (1995): Römische Inschriften-Neufunde, Neulesungen und Neuinterpretationen. Festschrift за Ханс Либ, Бел-Берлин.

Фрај-Столба, Р. и А. Билман (1996): Musée romain d’Avenches. Натписи, Лозана.

Фрај-Столба, Р. и сор. (1999): „Recherches sur les Institutions de Nyon, Augst et Avenche“, во: Dondin-Payre & amp Raepsaet-Charlier 1999, 29-95.

Фрејс, Х. (1967): Die Cohortes Urbanae, ES 2, Келн.

——— (1994) : Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit von Augustus bis Константин, Тексте зур Форшунг 49, Дармштат.

Француски, Д. Х. (1990): „Legio V Macedonianica во Северна Мала Азија“, во: Congrès international sur la mer Noire I, 1 ер -3 јули 1988 година, Самсун, 557-564.

——— (1992): „Амасиски белешки 2“, ЕА, 20, 63-68.

Френд, В. Х. (1956): „Натпис од трет век во врска со ангарејата во Фригија“, JRS, 46, 46-56.

Френц, Х. Г. (1984): „Ein weiteres datiertes Weihealtar aus Mainz“, Археологија Korrespondenzblatt, 14, 401-402 (фотографија пл. 48, 1 и 2).

Frere S. S. et. K. S. St Joseph (1983): Римска Британија од воздух, Универзитетот Кембриџ. Притиснете.

Гascou, J. et K. A. Worp (1984): „П. Лаур. IV 172 et les tax militaires au IV e siècle “, ЗПЕ, 56, 122-126.

Гаску, Ј. (1999): „Unités administratives locales et fonctionnaires romains. Les données des nouveaux papyrus du Moyen Euphrate et de l’Arabie ”, во: Eck & amp Müller-Luckner 1999, 61-73.

Galsterer, B. et H. (1987): „Neue Inschriften aus Köln III. Funde der Jahre 1983-1987 “, Kölner Jahrbuch für Vor-und Frühgeschichte, 20, 83-109.

Гарнси, П. (1983): „Глад во Рим“, во: Гарнси и засилувач Витакер 1983, 56-65.

Гарнси, П. и Р. Салер (1987): Римската Империја. Економија, општество и култура, Лондрес.

Garnsey, P. et C. R. Whittaker, ид. (1993): Трговија и глад во класичната антика, Кембриџ.

Гераци, Г. (1994): „L’Egitto provincia frumentaria“, во: Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu’au Haut Empire. Actes du colloque de Naples (1991), CJB 11 - судир. EFR 196, Неапол-Рим, 279-294.

Геров, Б. (1980): Beiträge zur Geschichte der Römischen Provinzen Moesien und Thrakien. Гесамелте Ауфсаце, Амстердам.

——— (1988) : Сопственост на земјиште во Римска Тракија и Мезија (1-3 век), Амстердам.

Геус, Ф. и Ф. Тил, ид. (1988): Меланжес навредува - àан Веркутер, Париз.

Giардина, А. (1977): Aspetti della Burocrazia nel basso impero, Рим.

Ilил, К.-Ј. (1994): „Der grosse römische Goldmünzenfund aus Trier“, Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier. Aus der Arbeit des Rheinischen Landesmuseums Trier, 26, 9-24.

Гилијам, F..Ф. (1986): Документи на Римската армија, Маворс 2, Амстердам.

Гилкин, Ц. (1975): „Fouilles archéologiques de Nasium“, Билтен за општествена историја и археологија на Меус, 12, 259-261.

Ovanованини, А., ид. (1991): Nourrir la plèbe. Actes du colloque tenu à Genève les 28 и 29. IX. 1989 година во поклонение à Денис ван Берхем, Буле.

Глинистер, Ф. (1997): „Што е светилиште“, CCG, 8, 61-80.

Гоцева, Зл. et M. Oppermann (1984): Corpus Cultus Equitis Thracii II, ЕПРО 74 II. 2, Лејд.

Голвин, Ј.-Ц. et M. Reddé (1986): „Quelques recherches récentes sur l’archéologie militaire romaine en Égypte“, CRAI, 172-196.

Гонзалес, Ј и М. Крафорд (1986): „Лекс Ирнитана: нова копија на општинскиот закон за Флавија“, JRS, 76, 146-243.

Goodschild, R. G et J. M. Reynolds (1962): „Некои воени натписи од Киренаика“, PBSR, 30, 37-46.

Гудино, ид. (1989): Aux Origines de Lyon, Лион.

Граф, Д. Ф. (1988): „Кура Арабија и Провинција Арабија“, во: Colloque Géographie historique au Proche-Orient (Syrie, Phénicie, Arabie, grecques romaines et byzantines). Actes de la Table Ronde de Valbonne 1985 година, Париз, 171-211 (реп. Во: Граф 1998).

——— (1998) : Собрани Variorum, Серии за студии CS 594, Алдершот-Брукфилд Вермонт.

Грау, Р. (1985): „Le passage de la voie antique à Les Cluses“, во: Les lines du sud de la France de l’antiquité à l’époque модерна, Comité des Travaux historiques et научни науки, Париз, 107-118.

Грин, М. Ј. (1985): Религиите на цивилната римска Британија, BAR Rep. 24, Оксфорд.

Грегори, С. и Д. Кенеди (1985): Извештај за лимес на сер Аурел Штајнс, BAR I. S. 272, Оксфорд.

Грение, А. (1934): Manuel d’archéologie gallo-Romaine, VI, Париз.

Громан-ван Ватеринге, В. и сор. иде (1997): Roman Frontiers Studies 1995 Зборник на трудови од XVI -тиот меѓународен конгрес за римски гранични студии, Монографија на Оксбоу 91, Оксфорд.

Грос, Р. (1920): Römische Militärgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung, Берлин.

Гсел, Х. (1893): Добива археологии на Алгерија, Париз.

Гудеа, Н. (1994): „Dacia Porolissensis und die Markomannenkriese, Markomannenkriege“ во: Урсахен и Виркунген, 371-386.

——— (1997) : Der dakische Limes. Materialen zu seiner Geschichte, C. spécial du JRGZMainz, 44.

Гербер, Е. и М. Сартр (1998): „Un logistès à Canatha (Syrie)“, ЗПЕ, 120, 94-98.

Густафсон, В. М. (1997): „Inscripta in fronte: Казнено тетовирање во доцната антика“, Класична антика, 16, 79-105.

Хaensch, R. (1992): „Das Statthalterarchiv“, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 109, Рим. Абт., 209-317.

——— (1993а): „Обвинител на Еин во Провинц Арабија и смрт Ангеличен Беинамен Аурелија Антонинијана фон Гераса“, ЗПЕ, 95, 163-178 (пл. III а и б).

——— (1993б): „Das römische Köln als‘ Hauptstadt’der Provinz Germania inferior “, Гешихте во Келн, 33, 5-40.

——— (1994): „Die Bearbeitungsweisen von Petitionen in der Provinz Aegyptus“, ЗПЕ, 100, 487-546.

——— (1995a): „A commentarii und commentariensis: Geschichte und Aufgaben eines Amtes im Spiegel seiner Titulaturen“, во: Le Bohec 1995a, 267-284.

——— (1995б): в.р. du CBI, БЈ, 195, 800-819.

——— (1996): „Die Verwendung von Siegeln bei Dokumenten der kaiserzeitlichen Reichsadministration“, во: Boussac & amp Invernizzi 1996, 449-496.

——— (1997a): Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit, Kölner Forschungen 7, Мајенс.

——— (1997б): „Zur Konventsordnung in Aegyptus und den übrigen Provinzen des römischen Reiches“, Archiv für Papyrusforschung, Beiheft 3, Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses Berlin, 13.- 19.8.1995, 320-391.

——— (1998): „Statthalterinschriften“, ЗПЕ, 122, 286-292.

——— (paraître): Лично провинцијално преведување: Zusammensetzung und Aufgaben. (увр. дактил.).

Hagedorn, D. et F. Mitthof (1997): „Ein kourepistoulãriow (cura epistularum) im Büro des praeses provinciae Arcadiae“, ЗПЕ, 117, 187-189.

Хајночи, Г. (1994): La Pannonia e l’impero romano. Atti del convegno internazionale „La Pannonia e l’Impero Romano“ (Рома 13-16 гени 1994), Рим.

Халфман, Х. (1986): Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserrreisen im Römischen Reich, Штутгарт.

Хампартумијан, Н. (1979): Corpus Cultus Equitis Thracii, ЕПРО 74 IV, Лејд.

Хансон, А. Е. (1976): Collectanea Papyrologica. Текстови објавени во чест на Х. Јути, II, Papyrologische Texte und Abhandlungen 20, Бон.

Хансон, В. С. (1997): „Преку границите: адресирање на нејаснотиите“, во: Громан-ван Ватеринге и сор. 1997, 373-378.

Харманд, Ј. (1967): L’armée et le soldat à Рим де 107 à 50 avant notre re, Париз.

Харис, В. В. (1989): Античка писменост, Харвард.

Хат, Ј. Ј. (1972): „Ergebnisse der letzten Ausgrabungen im Vicus Ehl (1967-1970)“, БЈ, 172, 185-194.

Хат, Ј. Ј и Р. Вил (1948): „Nouvelles découvertes sous l’église St-Nicolas“, Cahiers d’Archéologie et d’Histoire d’Alsace, 39, 193-206.

Хејнс, И.П. (1993): „Романизацијата на религијата во Аемилија на Римската царска армија од Август до Септимиј Северус “, Британија, 24, 141-157.

Хелегуарх, Ј. (1963): Le vocabulaire latin des Relations sociales et des partis politiques sous la république, Париз.

Херц, П. (1975): Untersuchungen zum Festkalender der römischen Kaiserzeit nach datierten Weih-und Ehreninschriften, Дис., Мајенс.

——— (1976): „Neue Benefiziarier-Altäre aus Mainz“, ЗПЕ, 22, 191-199.

——— (1978): „Kaiserfeste der Prinzipatszeit“, ANRW, II. 16.2, 1135-1200.

——— (1991): „Organization und Finanzierung der spätantiken annona“, во: ovanованини 1991, 161-190.

Хил, Р. Р. (1997): „Олтарите на Мерипорт: Некои први мисли“, во: Вилсон 1997, 92-104.

Хиршфелд, О. (1891): „Die Sicherheitspolizei im römischen Kaiserreich“, Сиц. Пр. Акад., 845-877 (реп. Хиршфелд 1913, 576-612).

——— (1892): „Die ägyptische Polizei der römischen Kaiserzeit nach Papyrusurkunden“, Сиц. Пр. Акад. 1892 година (претставник Хиршфелд 1913, 613-623).

——— (1905) : Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Диоклецијан, Берлин.

——— (1913) : Клајн Шрифент, Берлин.

Хочули-Гисел (1997): „Une balance monétaire à tare fixe“, Билтен за асоцијација за Авентико, 39, 199-202.

Hörig, M. et E. Schwertheim (1987): Corpus Cultus Iovis Dolicheni, ЕПРО 106, Лејд-Newујорк-Келн.

Хофман, Б. (1995): „Кварталите на легионерските стотници“, Британија, 26, 107-151.

Холдер, П.А. (1980): Ауксилија од Август до Трајан, БАР И.С. 70, Оксфорд.

——— (1982) : Римската армија во Британија, Лондрес.

Холмберг, Е. J.. (1933): Zur Geschichte des Cursus Publicus, Упсала-Лунд.

Хондиус-Кроне, А. (1955): Храмот на Нехаленија во Домбург, Амстердам.

Хорсфал, Н. (1995): Придружник на проучувањето на Вергил, Мнемозина Дополнување. 151, Лејд-Newујорк-Келн.

——— (1996) : La cultura della plebs romana, Барселона.

Хауалд, Е. и Е. Мајер (1941): Die Römische Schweiz, Цирих.

Хаугего, Г -дин. (1992): „Набавка и употреба на пари во римскиот свет 200 п.н.е. до 300 година од н.е. “, JRS, 82,1-31.

Хумберт, М. (1964): „La juridiction du Préfet d’Égypte d’Auguste à Dioclétien“, во: Aspect de l’Empire romain, Travaux et Recherches de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Paris, Париз, 95-142.

Хант, П. (1998): „Сумус Поенинус на Гранд Свети Бернард премин“, ЈРА, 11, 265-274.

Хутер, С. (1994): „Die Wasserbauwerke im Weihbezirk von Osterburken. Ерсте Ергебнисе “, ЦБИ, II, 75-159.

Исак, Д. (1994): „Vicus Samum - eine statio der Beneficiarier an der nördlichen Grenze Dakiens“, ЦБИ, II, 205-211.

Јасsaac, B. (1988): „Значењето на поимите limes and limitanei“, JRS, 78, 125-147.

——— (1991): „Римската армија во Јудеја: Полициски должности и оданочување“, во: Максфилд и засилувач Добсон 1991, 458-461.

——— (1992) : Границите на империјата. Римската армија на исток, Оксфорд-Newујорк [1990].

——— (1993): „Отворена граница“, во: Брунт и сор. 1993, 105-114.

Иванов, Т. (1983): „Римските градови на Мезија и Тракија (модерна Бугарија)“, во: Поултер 1983, 2, 129-154.

Иванов, Р. (1993): „Deux inscriptions de beneficiarii consularis d’Abrittus“, Археологија, 3, 26-30 (en bulgare, avec résumé en français стр. 30).

——— (1994): „Zwei Inschriften der Beneficiarii consularis aus dem Kastell Abritus in Moesia Inferior“, ЗПЕ, 100, 484-486.

Јаквис, Ф. (1984): Le Privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l’Occident romain, Париз-Рим.

——— (1990): Les cités de l’Occident romain du I er siècle avant J.-C. au VI e siècle après J.-C., Париз.

Jacques, F. et J. Scheid (1990): Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C.- 260 ap. J.-C.), Париз.

Јанон, М. (1977): „A Propos de l’Asclepieium de Lambèse (Numidie)“, во: Фиц 1977, 705-719.

Arарет, М. Г. и Б. Добсон, ид. (1966): Британија и Рим. Есеи презентирани на Ерик Бирли, Кендал.

Jobst, W., ид. (1992): Carnuntum I. Das Erbe Roms an der Donau. Katalog der Ausstellung des Archäologischen Museums Carnuntinum во Бад Дојч Алтенбург, Бад Дојч Алтенбург.

Onesонс, А. Х. М. (1949): „Римската државна служба (одделенија за свештеници и потсвештеници)“, JRS, 39, 38-55.

——— (1960) : Студии за римска влада и право, Њујорк.

——— (1970) : Ле деклин ду монде антички (284-610), Збирка Histoire de l’Europe (Томе I), Париз 1970 година.

——— (1964) : Подоцнежното Римско Царство. Социјално, економско и административно истражување, Оксфорд, I-II.

Кајанто, И. (1965): Латинска Cognomina, Хелсинки.

Канацулис, Д. (1984): Prosopographia Macedonianica од 148 п.н.е. до времето на Константин Велики, Чикаго.

Кинан, Ј.Г. (1973): „Имињата Флавиј и Аурелиј како ознаки за статусот во подоцнежниот римски Египет“, ЗПЕ, 11, 33-63.

——— (1974): „Имињата Флавиј и Аурелиј како ознаки за статусот во подоцнежниот римски Египет“, ЗПЕ, 13, 283-304.

Кенеди, Д. Л., ид. (1996): Римската армија на исток, JRA Suppl. 18, Ен Арбор.

Керениј, А, (1941): Die Personennamen von Dazien, Диспан I 9, Будимпешта.

Кануси, М. и Л. Маурин, ид. (1997): Дага (Туга). Студии епиграфија, Публикации Аусониус. Туди 1, Париз.

Киенаст, Д. (1966): Untersuchungen zu den Kriegsflotten der römischen Kaiserzeit, Бон.

——— (1990) : Ремише Кајсартабела. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Дармштад.

Кисел, Т. К. (1995): Untersuchungen zur Logistik des römischen Heeres in den Provinzen des griechischen Ostens (27 v. Chr.-235 n. Chr.), Фарос. Studien zur griechisch-römischen Антике 6, Свети Катаринен.

Коениг, Ф. Е. и С. Ребетез, ид. (1995): Arculiana, recueil d’hommages навредува à Ханс Багли, Одмазди.

Коковчев, П. (1908): „Придонес à l’archéologie et à l’épigraphie palmyrénienne“, Bulletin de l’Institut russe d’Archéologie à Константинопол, 13, 278-280.

Колб, А. (1995): „Cursus fiscalis. Eine Inschrift aus Concordia in der Tradition kaiserlicher Politik? “, Во: Frei-Stolba & amp Speidel 1995, 191-204.

Кукули-Хрисантаки, Гл. (1990): „Les‘ mines ’de la Pérée de Thasos“, во: Koukouli-Chryssanthaki & amp Picard 1990, 493-515 (en grec, avec résumé en français стр. 515).

Кукули-Хрисантаки, Гл. et O. Picard, ид. (1990): ΜΝΗΝΗ Δ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ. Recherches franco-helléniques 1, Солун.

Ковац, П. (1998): „A Numerus III Thracum in Pannonie Inferior?“, ЗПЕ, 121, 287-290.

Крамер, Б. (1986): „Zwei leipziger Papyri“, Archiv für Papyrusforschung, 32, 33-39.

Краузе, Ј.-У. (1996): Gefängnisse im Römischen Рајх, Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien 23, Штутгарт.

Kremer G. et E. Römer-Martijnse (1987): „Eine beschriftete Votivgabe aus Carnuntum“, Карунутум Јарбух, 105-114.

Кубитчек, В. (1889): Imperium romanum tributim descriptum, Виена.

Кунис, А. (1980): „La monnaie de nécessité dans les province rhénanes et danubiennes de l’empire romain dans la première moitié du III e siècle“, во: Les „Девалвации“ à Рим. Quepoque républicaine et impériale, 2, Париз-Рим, 129-139.

Künzl, E. (1993): Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz. Plünderungsgut aus dem römischen Gallien, Мајенце, I-III.

ЛАлеманд, Ј. (1964): L’administration civile de l’Égypte de l’avènement de Dioclétien à la création du diocèse, Бруксел.

Ламбин, Г. (1992): „Le graffito du soldat Florionus“, Центар, 8, 3, 121-124.

Ламингер-Пачер, Г. (1985): „Römische Soldaten in Isaurien“, во: Römische Geschichte, Altertumskunde und Epigraphik, Festschrift für Artur Betz zur Vollendung seines 80. Lebensjahres, Виена, 381-392.

Лејн Фокс, Р. (1986): Пагани и христијани, Сафолк.

Ласер, Ј.-М. (1973): „itpitaphes païennes de l’Africa“, AntAfr, 7, 119 153.

——— (1980): „La colonia Septimia Aurelia Auziensium“, Ктама, 6, 317-331.

Латишчев, Б. (1885-1901): Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini, I-III, Сен-Петерсбург.

Лаум, Б. (1914): Stiftungen in der griechischen und römischen Antike: Ein Beitrag zur antiken Kulturgeschichte, Берлин.

Ле Бохек, Ј. (1989a): La Troisième Légion Auguste, Париз.

——— (1989б): „Натписи inédites ou corrigées relevantant l’armée romaine d’Afrique“, Мравка Афр, 25, 197-201 и 216-221.

——— (1989б): Армејска Романија, Париз.

——— иде. (1993): Militaires romains en Gaule civile, Actes de la Table-Ronde de mai 1991 organisée au Centre d’Études Romaines et Gallo-Romaines de l’Université de Lyon, Лион-Париз.

——— иде. (1995a): La hiérarchie (Rangordnung) de l’armée romaine sous le Haut-Empire, Actes du Congrès de Lyon 1994, Париз.

——— (1995б): „La‘ Frontière Militaire ’de la Numidie, de Trajan 8 238“, во: Русел 1995, 119-142.

——— иде. (1997): L’empire romain de la mort de Commode au concile de Nicée, Прашања за историјата, Париз.

Ли, А. Д. (1993): Информации и граници. Односите на Рим Форин во доцната антика, Кембриџ.

Ле Глеј, М. (1966): Сатурн Африка, Париз, I-II.

——— (1972): „Le commandement des cohortes Voluntariorum de l’armée romaine“, Античко друштво, 3, 209-221.

——— (1977): „Les discours d’Hadrien à Lambèse (128 ап. J.-C.)“, во: Фиц 1977, 545-558.

Ле Гуен-Полет, Б. и О. Пелон, ид. (1991): La Cappadoce méridionale jusqu’à la fin de l’époque romaine. Attat des recherches, Actes du Colloque d’Istanbul 1987, Париз.

Ленер, Х. (1918): Die antiken Steindenkmäler des Provinzialmuseums во Бон, Бон.

Лепели, Кл. (1979-1981): Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire, Париз, I-II.

——— (1992): „Une forme religieuse du patriotisme општински: le culte de la cité dans l’Afrique romaine“, во: Actes du V д Colloque International sur l’Histoire et l’Archéologie de l’Afrique du Nord Antique et Médiévale (Авињон 1990), Париз, 125-137.

Ле Ру, П. (1982): L’armée romaine et l’organisation des province ibériques d’Auguste ’l’invasion de 409, Париз.

——— (1983): „L’armée romaine au quotidien: deux grafittes légionnaires de Pompéi et de Rome“, Епиграфика, 45, 65-77.

——— (1992a): „L’armée romaine sous les Sévères“, ЗПЕ, 94, 261-268.

——— (1992б): „L’armée romaine dans la péninsule Ibérique: bilan d’une décennie“, РЕА, 94, 231-258.

——— (1995а): Romains d’Espagne. Cités et politique dans les province, II д siècle av. Ј.-Ц.- iii д ап. Ј.Ц., Париз.

——— (1995б): „Le ravitaillement des armées romaines sous l’empire“, во: ientienne 1995, 403-424.

——— (1998) : Le Haut-Empire romain en Occident d’Auguste aux Sévères (31 av. J.-C.- 235 ap. J.-C.), Nouvelle Histoire de l’Antiquité 8, Париз.

Лескиер, Ј. (1918): L’armée romaine d’Égypte d’Auguste à Dioclétien, Ле Каир.

——— (1973) : Les Institut militaires de l’Égypte sous les Lagides, Милан [Париз 1911].

Leunissen, P. M. M. (1985): „Römische Götternamen und einheimische Religion der Provinz Germanie Superior“, FbB-W, 10, 155-195.

Левик, Б. (1995): „Латинските натписи на Мала Азија“, во: Солин и сор. 1995, 393-402.

Луис, Н. (1982): Задолжителни јавни услуги на римски Египет, Фиренца.

Либ, Х. (1966): „Expleta statione“, во: arарет и засилувач Добсон 1966, 139-144.

——— (1993): „Die Römischen Inschriften von Stein am Rhein und Eschenz“, Frühgeschichte der Region Stein am Rhein. Archäologische Forschungen am Ausfluss des Untersees, Антиква, 26, 158-165.

Линтот, А. (1993): Империум Романум. Политика и администрација, Лондрес-Newујорк.

Лопушански, Г. (1951): „La police romaine et les chrétiens“, AC, 20, 5-46.

Лоринц, Б. (?): Pannonische Ziegelstempel III. Limes-Strecke реклама Flexum-Ad Mures, Расфрлање Археологија II. 9, Будимпешта.

Лутват, Е. Н. (1984): Големата стратегија на Римската империја од првиот век до н.е. до третиот, Балтимор-Лондон [1976].

МacMullen, R. (1963): Војник и цивил во подоцнежната Римска империја, Кембриџ м -р.

——— (1966) : Непријатели на римскиот поредок, Харвард.

——— (1981) : Паганството во Римската империја, Newу Хејвен.

——— (1991) : Le déclin de Rome et laruption du pouvoir, Париз.

——— (1993): в.р. од: Ек 1989, Гномон, 65, 232-235.

Малеј, Х. (1988): „Писма на Пертинакс и проконзулот Аемилиј Иунк до градот Табала“, ЕА, 12, 47-52.

Ман, Ј.Ц. (1983): Регрутирање на легионери и порамнување на ветерани за време на Принципатот, Институт за археологија - повремена публикација 7, Лондон.

——— (1985): „Епиграфска свест“, JRS, 75, 204-206 (репр. Ман 1996, 254-256).

——— (1988a): „Кастра Перегрина и„ Перегрини ““, ЗПЕ, 74, 148 (репр. Ман 1996, 8).

——— (1988б): „Организацијата на Фрументари“, ЗПЕ, 74, 149-150 (репр. Ман 1996, 9-10).

——— (1996) : Британија и Римската Империја, Алдершот-Брукфилд.

——— (1997a): „Поделбата на Британија во 197 година од н.е.“, ЗПЕ, 119, 251-254.

——— (1997б): „Забелешка за олтарите на Мерипорт“, во: Вилсон 1997, 90-91.

——— (1998): „Лондон како провинциски главен град“, Британија, 29, 336-339.

Маргари, И.Д. (1973): Римски патишта во Британија, Лондрес.

Маркарт, Ј. (1891): De l’organisation militaire chez les Romains, Manuel des Antiquités romaines 11, Париз (тргов. J.. Брисауд).

Марсден, П. (1980): Римски Лондон, Лондрес.

Мартин, А. (1989): „Преторија како провинциска гувернерска палата“, во: Пиерарт и засилувач Керти, 229-240.

Мејсон, Х. Ј. (1974): Грчки термини за римски институции: лексикон и анализа, Американски студии по папирологија 13, Торонто.

Мас, М. (1992): Johnон Лидус и римското минато, Лондрес-Newујорк.

Максфилд, В. А. (1981): Воените одликувања на Римската армија, Лондрес.

Maxfield, V. A et M J. Dobson, ид. (1991): Римски гранични студии 1989. Зборник на трудови од XVII меѓународен конгрес за римски гранични студии, Ексетер.

Mélèze-Modrzejewski, J. (1989): “‘ La loi des Égyptiens ’: le droit grec dans l’Égypte romaine”, во: Piérart & amp Curty 1989, 107-118.

Меркелбах, Р. (1999): „Nachtrag zu Heft 30, 1998, 114 (centurio regionarius)“, ЕА, 31, 165.

Мејер, Е. А. (1990): „Објаснување на епиграфските навики во Римската империја: докази за епитафи“, JRS, 80, 74-96.

Мејер, П. М. (1976): Јуристичка папири. Erklärungen von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Чикаго [Берлин 1920].

Мидлтон, П. (1983): „Римската армија трговија на долги растојанија“, во: Гарнси и засилувач Витакер 1993, 75-83.

Михаилеску-Бирлиба, В. (1997): „Некои заклучоци од нумизматичките докази преку сегмент од римската граница (северо-западно од Дакија Поролисенсис)“, во: Громан-ван Ватеринге и сор. 1997, 241-245.

Милар, Ф. (1981): Римската Империја и нејзините соседи, Лондрес [Франкфорт 1966].

——— (1982): „Имперерите, границите и односите меѓу другите, 31 п.н.е. до 378 година од н.е. “, Британија, 13, 1-23.

——— (1983) : Царот во римскиот свет (31 п.н.е. - 337 година н.е.), Лондрес [1977].

——— (1988): „Влада и дипломатија во Римската империја во првите три века“, Меѓународен преглед на историјата, 10, 345-377.

——— (1991): „Les congiaires à Rome et la monnaie“, во: ovanованини 1991, 143-159.

——— (1993) : Римскиот Блиски Исток 31 п.н.е. - 337 н.е., Кембриџ МА - Лондс.

——— (1995): „Латински во епиграфијата на Римскиот Блиски Исток“, во: Солин и сор. 1995, 403-419.

Милер, К. (1916): Itineraria Romana, Штутгарт.

Милне, Г. (1995): Римски Лондон. Урбана археологија во главниот град на нацијата, Англиско наследство, Лондон.

Мирдита, З. (1978): „Eine Inschrift aus Ulpianum“, ЗПЕ, 29, 161-166.

Мирковиќ, М. (1971a): „Сирмиум: нејзината историја од првиот век н.е. до 582 н.е. “, Сирмиум I, Белград, 5-90.

——— (1971б): „Die Benefiziarierposten bei Novi Pazar“, З.А., 21, 263-271 (резиме en allemand).

——— (1991): „Beneficiarii consularis and the New Outpost in Sirmium“, во: Maxfield & amp Dobson 1991, 252-256.

——— (1994а): „Beneficiarii consularis во Сирмиум“, Хирон, 24, 345-404.

——— (1994б): „Beneficiarii consularis во Сирмиум“, ЦБИ, II, 193-198.

Мичел, Св. (1976): „Потребен транспорт во Римската империја. Нов натпис од Писидија “, JRS, 66, 106-131.

——— (1977): „R.E.C.A.M. Забелешки и студии N o 1 ”, Анадолски студии, 27, 63-103 (планови на авец).

——— иде. (1983): Армии и граници во Римска и Византиска Анадолија, БАР И.С. 156, Оксфорд.

——— (1987): „Царска зграда во источните римски провинции“, Харвард студии по класична филологија, 91, 333-365.

——— (1988): „Максиминус и христијаните во 312 година н.е.: Нов латински натпис“, JRS, 78, 105-124.

——— (1994): „Три градови во Писидија“, Анадолски студии, 44, 129-148.

Митфорд, Т. М. (1967): „Божјиот пилон во Источен Понт“, Византион, 36, 471-490.

——— (1991): „Inscriptiones Ponticae - Sebastopolis“, ЗПЕ, 87, 181-189.

Mitteis L. et U. Wilcken (1912): Grundzüge und Chrestomatie der Papyruskunde, Берлин.

Моати, Кл. (1993): Archives et partage de la terre dans le monde romain, Кол. EFR 173, Париз-Рим.

Моци, А. (1953): „Das Territorium legionis und die Canabae во Панониен“, AArchHung, 3, 179-199 (= Моци 1992).

——— (1962): „Добиј корист од аус ејнем Ваген“, Folia Archaeologica, 14, 35-39 (резиме en allemand стр. 39).

——— (1966): „Das Lustrum Primipili und die Annona Militaris“, Германија, 44, 312-326 (repr. Dans Mócsy 1992).

——— (1970) : Gesellschaft und Romanisation in der Provinz Moesia Superior, Будимпешта.

——— (1974) : Панонија и Горна Мезија, Лондрес.

——— (1992) : Pannonien und das römische Heer, Маворс 7, Штутгарт.

Момсен, Т. (1881): „Observationes Epigraphicae“, ЕЕ, 4, 524-537.

——— (1955) : Рамиш Штрафрехт, Грац [1899].

Моризот, П. (1991): „Les station de la Table de Peutinger entre Lambèse et ad Calcaeum Herculis“, во: Maxfield & amp Dobson 1991, 337-346.

——— (1997): „Deux ouvrages militaires de la province de Numidie révélés par la photographyie aérienne: le camp de Bedoura et le fort de Yabous“, во: Громан-ван Ватеринге и сор. 1997, 445-453.

Mouterde, R. et A. Poidebard (1945): Ле Лимес де Шалкис. Организација на степска и Висока Сирија, Париз.

Мрожек, С. (1968): „Aspect sociaux et administratifs des mines d’or de Dacie“, Апулум, 7.1, 307-326.

Мусурило, Х. (1972): Дела на христијанските маченици, Оксфорд.

Нavarro Caballero, M. (1997): „Les dépenses publiques des notables des cités en Hispania Citerior sous le Haut-Empire“, РЕА, 99, 109-140.

Нелис-Клемент, Ј. (1989): „Carrières militaires et fonctions municipales: à propoz de L. Granius Proclinus d’Aequum“, во: Piérart & amp Curty 1989, 133-151.

——— (1990) : Les beneficiarii de l’armée romaine. Corpus épigraphique et papyrologique. Прозопографија. Recherches sur leur rôle dans l’organisation militaire et administrative de l’empire romain, Фрибург (Свис) (ова не е објавено.)

——— (1994): „Le monde des dieux chez les beneficiarii“, ЦБИ, II, 251-259.

Нелис-Клемент, Ј. И о. Вибле (1996): „Aurelius Maximianus, bénéficiaire en poste à Martigny/Forum Claudii Vallensium?“, Валесија, 51, 271-309.

Нелсон, А.А. (1998): „Три приходи од палми од елефантин/Сиен“, ЗПЕ, 122, 201-205.

Неселхауф, Х. (1937): „Neue Inschriften aus dem römischen Germanien und den angrenzenden Gebieten“, БРГК, 27, 51-134.

Nesselhauf, H. et H. Lieb (1959): „Dritter Nachtrag zu CIL XIII. Inschriften aus dem germanischen Provinzen und dem Treverergebiet ”, БРГК, 40, 120-228.

Николет, Ц. (1988): L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire romain, Париз.

Noeske, H. C. (1977): „Studien zur Verwaltung und Bevölkerung der dakischen Goldbergwerke in römischer Zeit“, БЈ, 177, 271-416.

Noethlichs, K. L. (1991): Beamtentum und Dienstvergehen. Zur Staatsverwaltung in der Spätantike, Визбаден.

Ноле, Л. (1982): Nundinas institutere et habere. Epigraphische Zeugnisse zur Einrichtung uund Gestaltung von ländlichen Märkten во Африка и во дер Провинц Азија, Хилдесхајм-Цирих-Newујорк.

ОЛденштајн, Ј. (1982): Der Obergermanisch-Raetische Limes des Römerreiches. Fundindex, Мајенс.

Опреану, Ц. (1994): „Мисијата на beneficiarii consularis на северната граница на Римската Дакија во III век н.е.“, АМН, 31, 69-78 [en roumain, avec résumé en anglais стр. 78].

Опреану, Ц.(1997): „Римска Дакија и нејзините варварски соседи, економски и дипломатски односи“, во: Громан-ван Ватеринге и сор. 1997, 247-252.

От, Ј. (1995): Умри корисно. Untersuchungen zu ihrer Stellung innerhalb der Rangordnung des römischen Heeres und zu ihrer Funktion, Штутгарт.

Отовеј, П. (1993): Роман Јорк, Лондрес.

——— (1997): „Неодамнешни ископувања на доцноримската сигнална станица во Филеј“, во: Громан-ван Ватеринге и сор. 1997, 135-141.

Паки, А. (1995): „Quelques remarques sur l’inscription CIL VIII, 18085 “, во: Koenig & amp Rebetez 1995, 493-498.

Пали Аквилера, Ф. (1985): Ла преку Аугуста ен Калатуна, Барселона.

Палме, Б. (1998): „Прасесиди und коректори der Аугустамница “, Антиквит тардив, 6, 123-135.

Папазоглу, Ф. (1988): Les villes de Macédoine ’l’époque romaine, BCF Suppl. 16, Париз-Атина.

Пасерини, А. (1969): Le coorti pretorie, Рим.

Patsch, C. (1902): „Archäologische-epigraphische Untersuchungen zur Geschichte der römischen Provinz Dalmatien V“, WMBH, 8.

——— (1909): „Archäologische-epigraphische Untersuchungen zur Geschichte der römischen Provinz Dalmatien VII“, WMBH, 11.

Павис д’Ескурак, Х. (1976): La préfecture de l’annone, service administratif impérial d’Auguste à Constantin, Париз-Рим.

Пичин, М. (1996): Iudex заменик Цезарис. Заменици цареви и администрација на правдата за време на Принципатот, Штутгарт.

Пекари, Т. (1980): „Les limites de l’économie monétaire à l’époque romaine“, во: Les ‘Девалвации’ à Рим. Quepoque républicaine et impériale, 2, Париз-Рим, 103-120.

Пестман, В. В. (1990): Новиот папиролошки буквар, Лејд.

Петит, П. (1974): Histoire générale de l’Empire romain, Париз, I-III.

фон Петриковиц, Х. (1960): Das römische Rheinland. Archäologische Forschungen seit 1945, Келн-Опладен.

——— (1970): „Die Spezialgebaüde römischer Legionslager“, во: Легио VII Близнаци, Леон, 227-252.

——— (1980) : Die Rheinlande во römischer Zeit, Дизелдорф, I-II.

——— (1985) : Die Innenbauten römischer Legionslager während der Prinzipatszeit, Опладен.

Петулеску, Л. (1991): „Бронзени глави од копја и копја од Дакија“, RРМЕС, 2, 35-58.

——— (1993): „Минијатурни прицврстувања на копјето на воената опрема за копје во Римска Дакија“, Дачија Н. С., 37, 181-196.

Пфлаум, Х.-Г. (1940): Essai sur le cursus publicus sous le Haut-Empire romain, Париз.

——— (1958): „Principes de l’administration romaine impériale“, Билтен на факултетот за Леттрес во Стразбур, 37, 179-196.

——— (1960-1961) : Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain, Париз, I-IV.

——— (1981) : Скрипта Варија II, Париз.

——— (1982) : Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain. Дополнување, Париз.

Филипенко, А.А. (1997): „Римски утврдувања во близина на Херсонесос на Крим“, во: (Résumés préliminaires du) 17 -ти. Меѓународен конгрес за римски гранични студии, 1-9 септември 1997 година, Залау, 102-103.

Пикард, Г.-Ч. (1944): Кастелум Димиди, Алжир.

Пикотини, Г. (1978-79): „Eine Benefiziarierlanzenspitze aus Virunum, Schild von Steier“, Beiträge zur Steirischen Vor-und Frühgeschichte und Münzkunde д-р В. Модријан dargebracht, 15/16, Грац, 167-170.

——— (1983): „Römerzeitliche Denkmäler aus dem Drauflussbett in Villach“, 20. Јб. Вилач.

——— (1985): „Neues aus Alt-Villach“, 22. Jahrbuch des Stadtmuseums, Landesmuseum für Kärnten, 7-16.

Piérart, M. et O. Curty, ид. (1989): Историја на тестисите. Mélanges d’épigraphie, d’histoire ancienne et de philologie навредува à Т. Завадски, Фрибург.

Пипиди, Д. М. (1975): „Sur un album bilingue de Callatis“, Скитска Минора, Букурешт-Амстердам, 263-269 (фотографија Pl. 21).

——— (1978): „En marge d’un document mithriaque de Scythie Mineure“, во: Почитувања à М. Ј. Вермасерен, III, Лејд, 967-973 (фотографија пл. КЗ).

Писо, И. (1993а): Fasti provinciae Dacie I. Die senatorischen Amtsträger, Антиквитас I 43, Бон.

——— (1993б): „Ein unechter Beneficiarius in Apulum“, ЗПЕ, 103, 207-208.

Планк, Д. (1991): Das römische Walheim, Штутгарт.

Полард, Н. (1996): „Римската армија како„ целосна институција “на Блискиот Исток? Дура-Еуропос како студија на случај “, во: Кенеди 1996, 211-227.

Попович, В. (1989): „Une station de bénéficiaires à Sirmium“, CRAI, 116-122.

Поултер, А. Г., ид. (1983): Античка Бугарија. Трудови презентирани на Меѓународниот симпозиум за античка историја и археологија на Бугарија, Универзитет во Нотингем 1981 година, Нотингем (2 том).

Преус, Г. (1994): „Soziale und wirtschafliche Stellung der Beneficiarier in der provinzialen Gesellschaft“, ЦБИ, II, 261-272.

Прајс, С., Р. Ф. (1987): Ритуали и моќ. Римскиот царски култ во Мала Азија, Кембриџ [1984].

Радулеску, А. (1964): Натписи grecques et latines de Dobrodgea, Констанца (en roumain résumé en français).

Раепсет-Шарлиер, М.-Т. (1993): в.р. du CBI, L'Antiquité classique, 62, 432-433.

——— (1998): в.р. де От 1995, AC, 67, 498-500.

Рафтери, Б. (1996): „Ирска, Римјаните и сето тоа“, Археологија Ирска, 35, том 10.1, 17-19.

Рамзи, В. М. (1967): Социјалната основа на римската моќ во Мала Азија, Амстердам.

Ранков, Н. Б. (1983): „Прилог во воената и административната историја на Монтана“, во: Поултер 1983, 2, 40-73.

Ранков, Б. (1986): Beneficiarii consularis во западните провинции на Римската империја, Оксфорд 1986 (ова не е објавено.)

——— (1987): „М. Оклатиниус Адвентус во Британија “, Британија, 18, 243-249.

——— (1990а): „Фрументари, Кастра перегрина и провинциската официја“, ЗПЕ, 80, 176-182.

——— (1990б): „Singulares legati legionis“, ЗПЕ, 80, 165-175.

——— (1994): „Die Beneficiarier in den literarischen und papyrologischen Texten“, ЦБИ, II, 219-232.

——— (1997): „Некои набудувања во толкувањето на натписите на Beneficiarius“, во: XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latine, Рим.

Ратбон, Д. (1997): „Цените и формирањето на цените во римски Египет“, во: Андрео и сор. 1997, 183-244.

Роусон, Б. ид. (1986): Семејството во Антички Рим. Нови перспективи, Лондрес-Сиднеј.

Ребуфат, Р. (1977): „Une zone militaire et sa vie économique: le limes de Tripolitaine“, во: Armées et fiscalité dans le monde антички, 395-417.

——— (1982): „Au-delà des camps romains d’Afrique mineure: renseignement, contrôle, pénétration“, ANRW, II. 10.2, 474-513.

Ребуфат, о. (1997): Les enseignes sur les monnaies d’Asie Mineure, BCH Suppl. 31, Париз-Атина.

Реде, М. (1986): Маре нострум. Les infrastructures, le dispositif et l’histoire de la marine militaire sous l’Empire romain, БЕФАР 260, Рим.

Реде, М. и сор. (1996) : L'armée romaine en Gaule, Париз.

Remesal Rodríguez, J. (1986): La annona militaris y la exportacion de aceite betico a Germania, Мадрид.

Реми, Б. (1986a): „patUpatiko¤ et consulares dans les province impériales prétoriennes aux ii e et iii e s.“, Латомус, 45, 311-338.

——— (1986б): L’évolution administrative de l’Anatolie aux trois premiers siècles de notre ère, Collection du Center d’Études romaines et gallo-romaines, n.s. 5, Лион-Париз 1986 година.

——— (1989) : Les carrières sénatoriales dans les province romaines d’Anatolie au Haut-Empire (31 avant J.-C.-284 après J.-C.)-Pont-Bithynie, Galatie, Cappadoce, Lycie-Pamphylie et Cilicie, Истанбул.

——— (1991): „L’activité des fonctionnaires sénatoriaux dans la Province de Cappadoce au Haut-Empire d’après les натписи“, во: Le Guen-Pollet & amp. Pelon 1991, 61-74.

Ренц, Р. Ф. (1972): Правната позиција на војникот и ветеранот во Римската империја, Расфрлање Универзитетот Фордхам, Newујорк.

Ројтер, М. (1997): „Zu den Befugnissen römischer Provinzstatthalter bei militärischen Bauprojekten“, во: Громан-ван Ватеринге и сор. 1997, 189-194.

Реј-Кокеис, Ј.-П. (1973): „Натписи grecques d’Apamée“, AArchSyr, 23, 39-84.

Рикман, Г. (1980): Снабдување со пченка од Антички Рим, Оксфорд.

Ритерлинг, Е. (1917): „Воените сили во сенаторските провинции“, JRS, 27, 28-32.

——— (1919): „Ein Amtsabzeichen der beneficiarii consularis im Museum in Zu Wiesbaden“, БЈ, 125, 9-37.

——— (1925) : RE, XII 2, с.в. Легио, 1330-1837 година.

Ризакис, А. (1995): „Le grec face au latin. Le paysage linguistique dans la péninsule balkanique sous l’empire ”, во: Солин и сор. 1995, 373-391.

Роберт, Л. (1943): „Sur un papyrus de Bruxelles“, Revue de Philologie, 16, 111-119 (реп. Роберт 1969, 364-372).

——— (1955): „Une épitaphe d’Olympos“, Хеленика, 10, 172-177.

——— (1969) : Opera Minora Selecta Јас, Амстердам.

——— (1971) : Les gladiateurs dans l’orient grec, Амстердам.

——— (1975): „Une nouvelle натпис grecque de Sardes“, CRAI, 306-330.

Рошета, Б. (1996): „Sur le bilinguisme de l’Égypte grécoromaine“, Chronique d’Éypte, 71, 153-168.

Ролдан Хервас, Ј.М. (1975): Itineraria Хиспана. Fuentes antiguas para el estudio de las vias romanas en la полуостров ibérica, Мадрид.

Ростовцеф, М. И .. (1911): „Das Heiligtum der thrakischen Götter und die Inschriften der beneficiarii in Aï-Todor“, IIKA, 40.

——— иде. (1929): Ископувањата во Дура-Европа.

Прелиминарни извештаи, Newу Хејвен.

——— (1989) : Histoire économique et sociale de l’Empire romain, Париз.

Roueché, C. (1998): „Функциите на гувернерот во доцната антика: некои набудувања“, AntTard, 6, 31-36.

Руже, Ј. (1966): Recherches sur l’organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l’empire romain, Париз.

Русел, А., ид. (1995): Frontières terrestres frontières célestes dans l’Antiquité, Париз.

Роксан, М. (1978): Римски воени дипломи 1954-1977 година, Лондонски универзитет - Повремено објавување 2, Лондс.

——— (1991): „Womenени на границите“, во: Maxfield & amp Dobson 1991, 462-467.

——— (1995) : Римски воени дипломи 1978-1984 година, Универзитет во Лондон-Повремено објавување 9, Лондс.

——— (1996): „Најраната постојана диплома издадена од Веспазијан“, ЈРА, 9, 247-256.

——— (1997): „Населби на ветерани од Ауксилија: прелиминарна студија“, во: Громан-ван Ватеринге и сор. 1997, 483-487.

Ригер, г. Б. (1968): Germania Inferior. Untersuchungen zur Territorial - und Verwaltungsgeschichte Niedergermaniens in der Prinzipatszeit, Келн-Грац.

Рапеке (1990): Доми милитајке. Die religiöse Konstruktion des Krieges во Рим, Штутгарт.

Расел, Ј. (1991): „Римска воена диплома од Источна Памфилија“, АЈА, 95, 469-488.

Russu, I. I. (1956): „Activitatea Muzeelor“, 2 и фас. Extrait de Сфатул Популарен ал Региони Клуж, Sectiunea culturala, Клуж, 101-131.

Сablayrolles. Р. (1995): „La hiérarchie inférieure des vigils: entre традиција во оригиналност“, во: Le Bohec 1995a, 129-137.

——— (1996) : Либертинус милји. Les cohortes des vigils, Судир EFR 224, Париз-Рим.

Садингтон, Д. Б. (1997): „Сведочење на воените дипломи пред и раните флавии“, Епиграфика, 59, 157-172.

Hahin S. et D. French (1987): „Ein Dokument aus Takina“, ЕА, 10, 133-142.

Салама, П. (1951): Les voies romaines de l’Afrique du Nord, Алжир.

——— (1977): „Les déplacement successifs du limes en Marétanie Césarienne (essai de synthèse)“, во: Фиц 1977, 577-595.

Салер, Р.П. (1982): Лично покровителство под раната империја, Кембриџ.

Салер, Р.П. и Б. Д. Шо (1984): „Гробници и римски семејни односи во принципот: цивили, војници и робови“, JRS, 74, 124-156.

Salomies, O. (1996): „Bemerkungen zu einigen konsularen Datierungen aus den neugefunfenen Weihealtären der beneficiarii in Sirmium“, ЗПЕ, 110, 278-282.

Салвеј, Б. (1994): „Што има во името? Истражување на римската ономастичка практика од в. 700 п.н.е. до 700 година од н.е. “, JRS, 82, 124-145.

Сандер, Е. (1954): „Zur Rangordnung des römischen Heeres: die gradus ex caliga“, Историја, 3, 87-105.

——— (1957): „Zur Rangordnung des römischen Heeres: die Flotten“, Историја, 6, 347-367.

——— (1959): „Zur Rangordnung des römischen Heeres: der Duplicarius“, Историја, 8, 239-247.

Сани, С. (1979): „Les Africains en Dacie romaine“, во: Actes du VII д Congrès international d’épigraphie grecque et latine de Bucarest 1977 година, Букурешт-Париз, 465-466 (резиме en français).

Сарикакис, Т.Ц. (1977): „Des soldats macédoniens dans l’armée romaine“, во: Античка Македонија. II. Трудови прочитани на вториот меѓународен симпозиум што се одржа во Солун, 19-24 август 1973 година, Тесалоника, 4, 431-461.

Сарновски, Т. (1991): „Barbaricum und eine Bellum Bosporanum in einer Inschrift aus Preslav“, ЗПЕ, 87, 137-144.

——— (1996): „Promotio ex nova ordinatione eines künftigen Centurio. Zur Inschrift aus Novae во ЗПЕ 95, 1993 година “, ЗПЕ, 111, 289-290.

Сарновски, Т. и В. М. Зубар (1996): „Römische Besatzungstruppen auf der Südkrim und eine Bauinschrift aus dem Kastell Charax“, ЗПЕ, 112, 229-234.

Sarnowski, T., V. M. Zubar et O. J. Savelja (1998): „Zum religiösen Leben der niedermoesischen Vexillationen auf der Südkrim: Inschriftenfunde aus dem neuentdeckten Dolichenus von Balaklawa”, Историја, 47, 321-341.

Сартр, М. (1974): „Note sur première légion stationnée en Arabie romaine“, ЗПЕ, 13, 85-89.

——— (1982) : Trois udtudes sur l’Arabie romaine и византиски, Бруксел.

——— (1985) : Бостра. Des origines à l’Islam, Париз.

——— (1991) : L’Orient romain. Provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale d’Auguste aux Sévères (13 avant J.-C.- 235 après J.-C.), Париз.

Сасел, Ј. (1961): „Bellum Serdicense“, Ситула, 4, 3-30.

Сасел, А. и Ј. Сасел (1978): Натписи Latinae quae во Југославија inter annos MCMLX и MCMLXX реперта и измени што се наведени. Придружувајте се без реклами во врска со MCMXL и MCMLX, Ситула 19, jублијана.

Сасел-Кос, М. (1978): „Латински епитаф на римски легионер од Коринт“, JRS, 68, 22-25.

——— (1995а): „The beneficiarii consularis at Praetorium Latobicorum“, во: Frei-Stolba & amp Speidel 1995, 149-170.

——— (1995б): „Корисниците во Невиодунум се преиспитаа“, Епиграфика, 57, 271-278.

——— (1997) : Римските натписи во Националниот музеј на Словенија, Jубlана.

Саксер, Р. (1967): Untersuchungen zu den Vexillationen des römischen Kaiserheeres von Augustus bis Diokletian, ES 1, Келн-Грац.

Сајар, М. Х. (1998): Перинтос-Хераклеја (Мармара Ереглиси) и Умгебунг. Geschichte, Testimonien, griechische und lateinische Inschriften, Veröffentlichen der kleinasiatischen Kommission 9, Виена.

Schallmayer, E. (1985): „Ein Kultzentrum der Römer in Osterburken, Der Keltenfürst von Hochdorf. Methoden und Ergebnisse der Landesarchäologie ”, Каталог зур Аустелунг, Ландесденмаламт Баден-Виртемберг, Штутгарт, 379-407.

——— и сор. (1990) : Der römische Weihebezirk von Osterburken. Corpus der griechischen und lateinischen Beneficiarier-Inschriften des römischen Reiches, Штутгарт.

——— (1991): „Zur Herkunft und Funktion der Beneficiarier“, во: Maxfield & amp Dobson 1991, 400-406.

——— (1994): „Умри бенефициер во Обергерманија“, ЦБИ, II, 161-191.

Schallmayer, E. et G. Preuss (1994): „Die Steinfunde aus dem Heiligtum von Osterburken“, ЦБИ, II, 15-159.

Шарф, Р. (1991): „Zur einer Inschrift aus Vindonissa - CIL, XIII, 11525 “, ЗПЕ, 89, 261-264.

Шејд, Ј. (1985): Религија и piété à Рим, Париз.

——— (1997): „Идентификатор на коментар un lieu de culte?“, CCG, 8, 51-59.

——— (1998) : La relig des Romains, Париз.

Шлајермахер, В. (1956): „Zu den römischen Weihesteinen von Obernburg am Main“, Баер. Воргешбл., 21, 115-122.

——— (1984) : Römische Reitergrabsteine, Бон.

Шмиц, В. (1893): Коментари за нотар Tironianarum cum prolegomenis adnotationibus критика и ексегетика на нотарски индексиски азбучни букви, Лајпциг.

Шенбергер, Х. (1969): „Римската граница во Германија: археолошки преглед“, JRS, 59, 144-197.

——— (1985): „Die römischen Truppenlager der frühen und mittleren Kaiserzeit zwischen Nordsee und Inn“, БРГК, 66, 321-497 (каталог avec et cartes).

Швертхајм, Е. (1974): Die Denkmäler orientalischer Gottheiten im römichen Deutschland, ЕПРО 40, Лејд.

Барај, О. (1983): Notitia Dignitatum, Франкфорт.

Селем, П. (1980): Les religions orientales dans la Pannonie romaine, ЕПРО 85, Лејд.

Сејриг, Х. (1940): „Postes romains sur la route de Médine“, Сирија, 21, 218-223 (репр. Антиквити Сириен, 3, 1946, 162-167).

Шо, Б.Д. (1984a): „Разбојници во Римската империја“, Минатото и сегашноста, 105, 3-52.

——— (1984б): „Латинска погребна епиграфија и семеен живот во подоцнежната Римска империја“, Историја, 33, 457-497.

Шерк, Р.К. (1951): Легатите на Галатија од Август до Диоклецијан, Балтимор.

——— (1974): „Римско географско истражување и воени мапи“, ANRW, II. 1, 534-562.

Шервин-Вајт, А. Н. (1966): Писмата на Плиниј. Историски и социјален коментар, Оксфорд.

Sijpesteijn, P. J. (1987): Царински давачки во грчко-римски Египет, Зутен (Оланд).

Силберман, А. (1995): Ариен. Périple du Pont-Euxin. ЦУФ, Париз.

Силвањи, А. (1922): Inscriptiones Christianae Urbis Romae Јас, Рим.

Синиген, В. С. (1959): „Две филијали на доцноримската тајна служба“, AJPh, 80, 238-254.

Штерет, Ј.Р. С. (1888): Волфската експедиција во Мала Азија, Трудови на Американското училиште за класични студии на Атина 3, Бостон.

Снејп, М. Е. (1991): „Римјани и домородци, vici на северно-британската граница“, во: Maxfield & amp Dobson 1991, 468-471.

Солин, Х. (1991): „Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae“, во: Епиграфија. Интернационални актери на Колоке, en mémoire de Attilio Degrassi, École française de Rome 143, Рим, 375-377.

Солин, Х. и О. Саломи (1994): Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Хилдесхајм.

Солин, Х., О. Саломиес и У.-М. Лиртц, ид. (1995): Acta Colloquii Epigraphici Latini (Helsingiae 3.-6. Септември. 1991 habiti), Коментари Humanarum Litterarum 104, Хелсинки.

Соломоник, Е. Ј. (1964): „Nouveaux monuments épigraphiques de Chersonesos“, Акад. Наук. Украинска ССР, Инст. Археол. Киев-Ленинград, 121-132 (en russe).

Сомер, С. С. (1984): Воениот Вици во Римска Британија, БАР Б.С. 129, Оксфорд.

Шпејдел, М.А. (= Шпејдел јуни.) (1991): „Ein Altar für die Kreuzweggöttinnen“, Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst, 12, 281-282.

——— (1992): „Римска армија плати ваги“, JRS, 82, 87-106.

——— (1993): „Miles ex cohorte. Zur Bedeutung der mit ex eingeleiteten Truppenangaben auf Soldateninschriften ”, ЗПЕ, 95, 190-6.

——— (1995a): „Carrière militaire et solde“, во: Koenig & amp Rebetez 1995, 371-380.

——— (1995б): „Ферокс: командант на легионер или гувернер? Забелешка на јазичето. Виндол. II 154 “, во: Frei-Stolba & amp Speidel 1995, 43-51.

Шпејдел, М. П. (1965): Die Equites Singulares Augusti. Begleittruppe der römischen Kaiser des zweiten und dritten Jahrhunderts, Бон.

——— (1977): „Римската армија во Арабија“, ANRW, II. 8, 687-730.

——— (1978) : Чувари на римските војски. Есеј за сингуларноста на провинциите, Бон.

——— (1983): „Римската армија во Мала Азија. Последни епиграфски откритија и истражувања “, во: Мичел 1983, 7-34.

——— (1984) : Студии на Римската армија I, Маворс 1, Амстердам.

——— (1986): „Раните протекторати и нивните корисници Ленс“, Археологија Korrespondenzblatt, 16, 451-453 (фотографии пл. 68 и 69).

——— (1992а): Студии на Римската армија II, Маворс 8, Штутгарт.

——— (1992б): „Стотници промовирани од корисници?“, ЗПЕ, 91, 229-232.

——— (1993а): „Фустисот како оружје на војник“, AntAfr, 29, 137-49.

——— (1993б): „Чувар како офицер на нерегуларности. Singularis consularis Промовиран во Centurion или Decurion of a Numerus “, ЗПЕ, 103, 215-216.

——— (1994a): Die Denkmäler der Kaiserreiter Equites Singulares Augusti, Беих. der BJ 50, Келн.

——— (1994б): Возење за Цезар. Коњската стража на римските императори, Лондрес.

——— (1994c): „Избор на трибини во промоција на стогодишници“, ЗПЕ, 100, 469-470.

——— (1997): „Доцноримски воени одликувања II: ртовите и туниките извезени со злато“, AntTard, 5, 231-237.

——— (1998): „The Risingham Praetensio“, Британија, 29, 356-359.

Шпејдел, М.П. и Б. Скардигли (1990): „Некаршвабен (Суеби Никренес)“, Археологија Korrespondenzblatt, 20, 201-209 (пл. 24-26).

Стахелин, Ф. (1948): Die Schweiz во riscmischer Zeit, Буле.

Стар, Г. Г. (1960): Римската царска морнарица (31 г. н.е.- А. Д. 324), Кембриџ.

Штајн, А. (1940): Die Legaten von Moesien, DissPann Musei Nationale Hungarici, сер. I 11, Будимпешта.

——— (1950) : Die Präfekten von Aegypten, Берн.

Штајн, Е. (1932): Die kaiserlichen Beamten und Truppenkörper im römischen Deutschland unter dem Prinzipat, Виена.

Стол, О. (1995): „Die Phanen in der römischen Armee“, ЗПЕ, 108, 107-118.

——— (1998): „‘ Offizier und Gentleman ’. Der römische Offizier als Kultfunktionär ”, Клио, 80, 134-162.

Страси, С. (1993): „Problemi relativi alla diffusione delle disposizioni amministrative nell’Egitto Romano“, ЗПЕ, 96, 89-107.

Стробел, К. (1988): „Optio tribunorum legionum quinque - Ein Phantomposten der römischen Militärgeschichte“, ЗПЕ, 75, 235-236.

Suceveanu, A. et M. Zahariade (1987): „Du nom antique de la cité romaine et tardive d’Independentza (Деп. Де Тулцеа)“, Дачија Н.С., 31, 87-96.

——— (1997): „L’organisation administrative d’une ville romaine au Bas-Danube: Halmyris (Murighiol)“, во: (Résumés préliminaires du) 17 -ти. Меѓународен конгрес за римски гранични студии, 1-9 септември 1997 година, Залау, 100.

Сусини, Г. (1968): „Un catalogo classiario Ravennate“, Студи Ромањоли, 19, 291-307.

Танабе, К. (1986): Скулптури на Палмира I, Мемоари на музејот Антички Ориент, т. Јас, Токио.

Тејтлер, Х.Ц. (1985): Нотарија и исклучоци, Амстердам.

Teixidor, J. (1993): „La Palmyrène orientale: frontière militaire ou zone douanière“ во: Брунт и сор. 1993, 95-103.

Тернес, Ч.-М. (1976): „Die Provincia Germania Superior im Bilde der jüngeren Forschung“, ANRW, II. 5,2, 721-1260.

Томас, Ј.Д. (1977): „Семеен спор од Каранис“, ЗПЕ, 24, 233-240.

——— (1982) : Епистратегос во Птоломејски и Римски Египет, 2: Римскиот Епистратегос, Пап. Колон. 6, Опладен.

Томасон, Б. Е. (1972-1990): Laterculi Praesidum, Гетеборг, I-III.

——— (1991) : Легат. Beiträge zur Römischen Verwaltungsgeschichte, Acta Instituti Romani Regni Sueciae серија во 8 °, Стокхолм.

Томлин, Р. С. О. (1992): „Дваесеттата легија во Вроксетер и Карлајл во првиот век: епиграфски докази“, Британија, 23, 141-158.

——— (1998): „Римски ракописи од Карлајл: плочи напишани со мастило“, Британија, 29, 31-84.

Турмонд, Д. Л. (1994): „Некои римски робови за робови во ЦИЛ“, Атина, 82, 459-493.

Trousset, P. (1977): „Le camp de Gemellae sur le limes de Numidie d’après les fouilles du colonel Baradez (1947-1950)“, во: Fitz 1977, 559-576.

Цончев, Д. (1941): Le sanctuaire thrace près du village de Batkoun, Institut aarchéologique bulgare - Département de Plovdiv, 2, Софија.

Тудор, Д. (1964): „Les constructions publiques de la Dacie romaine d’après les натписи“, Латомус, 22, 271-301.

——— (1966): „Aquae, en Dacie Inferior“, Латомус, 25, 847-854.

Тудор, Д. (1978): „L’Olténie romaine “, Букурешт 1978 година (en roumain, résumé en français, 553-564).

Туркан, Р. (1989): Les cultes orientaux dans le monde romain, Париз.

Уrsachen und Wirkungen (1994): Урсахен и Виркунген, Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Република, Брно.

Валет-Кагнак Е. (1997): Предавање à Рим, Париз.

Ван Берхем. Д. (1937): L’annone militaire dans l’empire romain au III д с., Extrait des Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France 1936 година, Париз.

——— (1952) : L’armée de Dioclétien et la réforme Constantinienne, Париз.

——— (1977): „L’annone militaire est-elle un mythe?“, Во: Armées et fiscalité dans le monde антички, 331-339.

——— (1982) : Les route et l'histoire. Udtudes sur les Helvètes et leurs voisins dans l’empire romain, Генев.

ван дер Лест, Ј. (1985): „Префектот на Египет на натпис од Луксор (АЕ, 1952, 159)”, ЗПЕ, 59, 141-144.

ван Нијф, О. М. (1997): Граѓанскиот свет на професионалните здруженија на римскиот исток, Амстердам.

Вандорпе, К. (1996): „Печати во и на папири на грчко-римски и византиски Египет“, во: Бусак и засилувач Инверници, 231-291.

Van’t Dack, E. (1977): „Sur l’évolution des Institut militaires lagides“, во: Armées et fiscalités dans le monde антички, 77-105.

Велков, В. (1988): Сопственост на земјиште во Римска Тракија и Мезија (1-3 век), Амстердам.

——— (1980) : Римски градови во Бугарија, Амстердам.

Вермасерен, М. Ј. (1956-60): Corpus inscriptionum et monumentorum religis mithriacae, Ла Хаг, I-II.

Ветерс, Х. (1975): „Eine Standarte aus Ephesos“, Истамбулер Митеилунген, 25, 393-397 (фотографии пл. 83).

Вејн, П. (1986): „Une évolution du paganisme gréco-romain. Injustice et piété des dieux, leurs ordres ou ‘oracles’ “, Латомус, 45, 259-283.

Владеску, Кр. М. (1977): „Le complexe de fortifications de Romula dans le cadre du système défensif du limes Alutanus“, во: Фиц 1977, 353-375.

ВАчер, Ј. (1998): Римска Британија, Лондрес.

Вагнер, о. (1956-1957): „Neue Inschriften aus Raetien“, БРГК, 37-38, 215-264.

Валас, С. Л. (1938): Оданочување во Египет од Август до Диоклецијан, Њујорк.

Валас-Хадрил, А., ид. (1989): Покровителство во античкото општество, Лондрес-Newујорк.

Волсер, Г. (1984): Сумус Поенинус. Beiträge zur Geschichte des Grossen St-Bernhard-Passs во römischer Zeit, Историја 46, Штутгарт.

——— (1986) : Преку Алпи Грајас. Beiträge zur Geschichte des kleinen Свети Бернхард поминува во riscmischer Zeit, Историја 48, Штутгарт.

——— (1988) : Römische Inschrift-Kunst, Визбаден-Штутгарт.

——— (1994) : Studien zur Alpengeschichte во антикер Цајт, Историја 46, Штутгарт.

Валцинг, Ј.П. (1968): Udetude historique sur les corporations professionalnelles chez les Romains depuis les origines jusqu’à la chute de l’Empire d’Occident, I-IV, Рим [Бруксел-Лувен 1895-1900].

Вотсон, Г. Р. (1966): „Immunis librarius“, во: arарет и засилувач Добсон 1966, 45-55.

——— (1974): „Документација во Римската армија“, ANRW, II. 1, 493-507.

——— (1985) : Римскиот војник, Лондрес [1969].

Ворик, Г. (1971): „Зум Визбаден„ Бенефицијариарабзејчен ““, Археологија Korrespondenzblatt, 1, 111-112.

Вебстер, Г. (1969): Римската империјална армија од првиот и вториот век А. Д., Лондрес.

Вајнштајн, М. Е. и Е. Г. Тарнер (1976): „Грчки и латински папири од Каср Ибрим“, Весник за египетска археологија, 62, 125-126.

Вајс. П. (1997): „Neue Militärdiplome“, ЗПЕ, 117, 227-268, дел. 261-264.

Welles, C. B., R. O. Fink et J. F. Gilliam (1959): Ископувањата во Дура-Еуропос, Конечен извештај 5,1: Пергаменти и Папири.

Велс, Ц.М. (1997): „Daерките на полковите: сестри и жени во римската армија“: во Громан-ван Ватеринге и сор. 1997, 571-574.

——— (1998): „Целибат војници: Август и армијата“, АЈА, 14,. 2, 1989 [1998], 180-190.

Вест, А. Б. (1931): Латински натписи 1896-1926, Коринт VIII. 2, Кембриџ м -р.

Whittaker, C. R. (1993): „Што се случува кога на границите им доаѓа крајот“? во: Брун и сор. 1993, 133-141.

——— (1994) : Граници на Римската Империја. Социјална и економска студија, Балтимор-Лондон.

Вибле, Ф. (1994): „Massongex - Tarnaiae’ l’époque antique “, Revue historique du Mandement de Bex, 34-58.

Виденхоф, Ј.П. и Ј.-.. Хет (1954): „La station de relais romaine de l’Usspann“, Cahiers d’Archéologie et d’Histoire d’Alsace, 134, 34-51.

Вигелс, Р. (1992): „Berichte zur Archäologie an Mittelrhein und Mosel“, Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer Landes und seine Nachbachgebiete, 14, 341-349 (слика сл. 2, 345).

——— (1995): „Inschriftliches aus dem römischen Remagen“, во: Koenig & amp Rebetez 1995, 529-544.

Виг, Д. Г. (1997): „Снабдување со монети и Римската армија“, во: Громан-ван Ватеринге и сор. 1997, 281-288.

Вилкен, У. (1970): Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien II, Амстердам.

Вилкс, J.. Ј. (1969): Далмација, Лондрес.

Вилијамсон, Ц. (1995): „Покажување на правото и архивска практика во Рим“, во: Солин и сор. 1995, 239-251.

Вилманс, Ј.Ц. (1981): „Die Doppelurkunde von Rottweil und ihr Beitrag zum Städtewesen in Obergermanien“, ES, 12, 1-180.

Вилсон, П. (1991): „Аспекти на станиците за сигнали Јоркшир“, во: Максфилд и засилувач Добсон 1991, 142-146.

Вилсон, Р. Ј.А., ид. (1997): Роман Мерипорт и неговата поставеност. Есеи во спомен на Мајкл arарет, Камберленд и Вестморланд Антикваријан & засилувач Археолошко друштво Екстра серија 28, Нотингем.

Волф, Х. (1986): „Die Entwicklung der Veteranenprivilegien“, во: Eck & amp Wolff 1986, 44-115.

Волф, Ц. (1997): „Les enseignements du brigandage en Orient de 192 à 325“, во: Le Bohec 1997, 166-178.

Волман, В. (1985-86): „Un‘ lucus’la Alburnus Maior “, Anuarul Institului de Istorie si Arheologie Cluj-Napoca, 27, 253-295.

Вулискрофт, Д. (1991): „Das Signalsystem an der Hadriansmauer und seine Auswirkungen auf dessen Aufbau“, во: Maxfield & amp Dobson 1991, 148-152.

Wuilleumier, P. (1948): Администрација на Ла Лион соус Империја, Париз.

Young, G. K. (1997): „Царинскиот службеник на пристаништето Набатај во Леук Коме (Перипулс Марис Еритраи 19)“, ЗПЕ, 119, 266-268.

Зahariade, M. (1991): „Рана и доцна римска тврдина на лимес од долниот Дунав: Халирис (Индипенденца, округот Тулчеа, Романија)“, во: Maxfield & amp Dobson 1991, 311-317.

——— (1997): „Стратегија и тактики во Римска Дакија“, во: Громан-ван Ватеринге и сор. 1997, 603-608.

Заниновиќ, М. (1980): „Границата помеѓу Далмација и Мезија Супериор“, во: Пулпудева. Semaines philippopolitaines de l’histoire et de la culture thrace, Пловдив, 3-17 октомври 1980 година, 4, 88-94.

——— (1982): „I beneficiarii consularis nel territorio dei Delmati“, (комуникација lue lors du) 8 д Congrès international d’épigraphie grecque et latine à Athènes en 1982 година дактил.

Завадски, Т. (1960): „Sur une inscription de Phrygie relative au cursus publicus“, РЕА, 62, 80-94.

Цвики, Х. (1944): Zur Verwendung des Militärs in der Verwaltung der römischen Kaiserzeit, Расфрлање Цирих, Винтертур.


Погледнете го видеото: Programming a Skoda Octavia 2011 original remote key with Abritus AVDI VAG Commander - Peer Locks (Ноември 2021).