Информации

Член VI


Сите договори што се склучени и ангажманите склучени, пред Усвојувањето на овој Устав (текст), ќе бидат валидни против Соединетите држави според овој Устав (наратив), како и според Конфедерацијата.

Овој Устав и законите на Соединетите држави што ќе се донесат во согласност со истиот; и сите договори склучени, или што ќе бидат склучени, под надлежност на Соединетите држави, ќе бидат врховен закон на земјата; и судиите во секоја држава ќе бидат обврзани со тоа, било што во Уставот или законите на која било држава, спротивно на тоа.

Претходно споменатите сенатори и претставници, како и членовите на неколкуте државни законодавства и сите извршни и судски службеници, и од Соединетите држави и од неколкуте држави, се обврзани со заклетва или афирмација, да го поддржат овој Устав; но никогаш нема да се бара верски тест како квалификација за која било канцеларија или јавен фонд под Соединетите држави.


Погледнете го видеото: у кого самый большой член (Јануари 2022).