Информации

Воведен DC -3 - Историја


Даглас Авион започна со производство на DC-3. DC-3 може да превезува 21 патник. Неговиот капацитет направи револуција во воздушната индустрија, осигурувајќи ја профитабилноста на целата индустрија. Последниот DC-3 беше произведен во 1948 година. Многу од авионите летаат и денес, повеќе од 50 години по нивното воведување.