Информации

Амандман XXII


Дел 1Ниту едно лице не смее да биде избрано на функцијата претседател повеќе од двапати, и ниту едно лице кое ја извршувало функцијата претседател или дејствувало како претседател, повеќе од две години од мандатот на кој било избрано друго лице за претседател, не треба да се избира до канцеларијата на претседателот повеќе од еднаш. Но, овој член нема да се применува на секое лице кое ја извршува функцијата претседател кога овој член беше предложен од Конгресот и нема да спречи секое лице кое може да ја извршува функцијата претседател или да дејствува како претседател, во периодот во кој овој член станува оперативен од извршувањето на функцијата претседател или дејствување како претседател за време на остатокот од тој мандат.Дел 2.Овој член нема да работи, освен ако не е ратификуван како измена на Уставот (текст) од законодавните тела на три четвртини од неколкуте држави во рок од седум години од датумот на доставување до државите од Конгресот.

Поминато на 12 март 1947. Ратификувано на 1 март 1951 година.


Видете Табела со амандмани.
Видете исто така Устав (наративен).


Погледнете го видеото: Tajne Biblije Antikristov amandman (Јануари 2022).