Информации

ХМС Вестминстер во 1940 година


ХМС Вестминстер во 1940 година

Овде го гледаме уништувачот од класа W HMS Вестминстер откако била претворена во разурнувач за противвоздушна придружба WAIR. Во оваа улога, нејзиниот знаменце беше сменет во L40, и беа дадени нови 4 пиштоли во двојна намена, а поголемиот дел од нејзината надградба на палубата беше отстранет за да и даде АА пиштоли пошироко поле на оган.