Информации

Артилериски и транспортни позиции надвор од Каен


Артилериски и транспортни позиции надвор од Каен

Оваа слика покажува една артилериска позиција и огромен транспортен парк потребен за сојузничкиот напад врз Каен кон крајот на јуни 1944 година.