Интересно

Хекатомба на царевите во Византија


АТ Византија, во 1453 година, Полумесечината го замени Крстот. 23 беа убиени, 12 починаа во затвор или во манастир, 3 починаа од глад, 18 беа кастрирани, избришани, лишени од нос или раце, 8 починаа во војна или случајно, 34 имаа привилегија да бидат изгаснати нормално во своите кревети, другите беа задушени, отруени, задавени, прободени, фрлени од врвот на theид ...


Видео: Эрмитаж. Прикладное искусство Средних веков 1980 (Септември 2021).