Интересно

Раѓање на модерен данок


Во средниот век, даноците наречени „големината на војните“ биле еднократни. Во 1451 година, quesак Коур, благајник на кралството, вовел постојан данок, без тој да се користи нужно за одржување на армијата. Тоа е модерен данок што важи денес.


Видео: Century of Enslavement: The History of The Federal Reserve (Јули 2021).