Информации

Филип Огист го поплочува Париз


Филип Огист веќе не ги поддржуваше миризливите мириси во Париз во 1186 година. Од друга страна, остава на добра грижа на жителите, во сиромашните области! Потоа ги изгради првите хали на пазарот во Париз, како и многу месари за снабдување на Париз со месо, а потоа аквадуктот Сент Gerервеј за да донесе вода од Роменвил и Менилмонтан.


Видео: London-Paris by Euro-Tunnel (Септември 2021).